en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  6.3.2009

Poslovanje ZD Ljubljana v letu 2008

 Ljubljana, 05.03.2009

Leto 2008 je bilo za ZD Ljubljana poslovno uspešno. Zaključeno je bilo s presežkom realiziranih prihodkov oz. z dobičkom v višini 1.152.405 eur. Svet zavoda ZD Ljubljana je potrdil predlog vodstva ZDL, da se presežek razporedi za razvoj dejavnosti, in sicer za skrajšanje čakalnih dob na področju bolezni dojk in mamografije z izvedbo dodatnega obsega programa, preureditev prostorov v II. nadstropju v Šiški, nabavo medicinskih aparatur in računalniške opreme.

Od večjih investicij v letu 2008 lahko izpostavimo prenovo ambulantnih prostorov v nadstropju trakta A v ZD Ljubljana Vič-Rudnik, najpomembnejša pridobitev v sklopu te obnove, pa je nabava in postavitev sodobnega digitalnega rentgenskega aparata za slikanje pljuč in skeleta. V letu 2008 je potekala tudi adaptacija v ZD Ljubljana Šiška, kjer je preurejenih 10 zobozdravstvenih ambulant in 2 splošni ambulanti.

V letu 2008 je ZD Ljubljana realiziral zastavljene cilje in programe iz finančnega načrta.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, smo v letu 2008 v celotnem ZDL uvedli naročanje. Uredili smo telefonske odzivnike, elektronske naslove in male urnike za paciente, da bi naročanje potekalo čim bolj nemoteno. Urniki zdravnikov so dostopni tudi preko spletne strani ZDL.

V splošnih, otroških in šolskih dispanzerjih smo imeli v lanskem letu 238.275 opredeljenih pacientov, v zdravstvenem varstvu žensk 54.603, v zobozdravstvu pa je bilo opredeljenih 136.062 pacientov.

Tudi v lanskem letu se trend povečanja števila obiskov pacientov v ambulantah ZDL ni ustavil.

Število obiskov pacientov se je povečalo v vseh dejavnostih, skupno smo beležili 2.057.415 obiskov. Število obiskov tujih pacientov (ki so opredeljeni pri zdravnikih koncesionarjih v MOL, zdravnikih izven MOL ter neopredeljenimi pacienti v ZDL), v splošnih, otroških in šolskih ambulantah, se je v letu 2008 povečalo kar za 53,2%. Tako je bilo v letu 2008 obravnavanih 87.048 tujih pacientov, kar je 7,2% vseh obiskov v teh dejavnostih. To je tudi največje število tujih pacientov v obdobju od leta 2002 do 2008.

V zobozdravstvu je bilo v letu 2008 skupno število vseh obiskov pacientov 223.990, kar je 3,4% več kot lani. Tudi v zobozdravstvu se je zelo povečalo število tujih pacientov, za kar 67%. Tako je bilo v lanskem letu obiskov tujih pacientov v zobozdravstvu 43.960, kar predstavlja skoraj 20 odstotni delež vseh pacientov v zobozdravstvu.