en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  28.8.2009

Problematika vodenja ZD Ljubljana

Ljubljana, 6.3.2009

Po dveh javnih razpisih Svet zavoda ZD Ljubljana ni opravil izbire med prijavljenimi kandidati za direktorja, zato je na zadnji seji  3.3.2009 imenoval za v.d. direktorja Rudija Dolška, dipl.ekon., mag. poslovnih ved. Dosedanjemu dolgoletnemu direktorju Zvonku Rauberju,dr.med.spec. se mandat izteče 7.3.2009.

Imenovani v.d. direktor je bil tudi sicer kandidat za direktorja, vendar ni bil povabljen na razgovor, ker njegova vloga ni bila popolna, saj ni predložil nikakršnih dokazil o izpolnjevanju pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega pa ne izpolnjuje zahtevanega pogoja univerzitetne izobrazbe glede na to, da je dipl. ekon.,mag. poslovnih ved.(GEA College).

Ob imenovanju v.d. direktorja člani sveta pisnega predloga za imenovanje Rudija Dolška niso prejeli,  glasovanje pa je potekalo brez prisotnih ostalih in brez zapisničarja.

Na nezakonitost sprejetega sveta je dne 5.3.2009 opozoril vse člane Sveta zavoda direktor Zvonko Rauber s predlogom, da Svet zavoda nezakoniti sklep takoj prekliče in imenuje drugega v.d.direktorja.

Z opozorilom na nezakonit sklep so obveščeni ustanovitelj Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Računsko sodišče, ki trenutno revidira delo Sveta zavoda.

Predsednik Sveta Zavoda Miro Gorenšek do zaključka dneva v zvezi z opozorilom na nezakonito imenovanje v.d. direktorja, seje Sveta zavoda ni sklical.

Zaposleni v ZD Ljubljana so osupli nad odločitvijo članov Sveta zavoda, ob dejstvu, da Rudi Dolšak nima ustrezne izobrazbe, pa tudi ker ni izkazana pozitivnost in uspešnost njegovega preteklega dela, kar se za vodenje največjega zdravstvenega doma v državi pričakuje.