NE VSTOPAJTE V PROSTORE ZDRAVSTVENEGA DOMA s povišano telesno temperaturo in znaki okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje)!

Najprej se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom / zobozdravnikom po telefonu!
Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

PRED PRIHODOM POKLIČITE

Predstavitveni video ZDL

Zdravje na delovnem mestu

Medicina dela, prometa in športa

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

SCUBY

ISCPC

CPC+

Mediacijski center

Navodila za starše

Datum objave:  17.9.2009

Pripravljenost ZD Ljubljana na izbruh pandemije nove gripe

Ljubljana, 17.09.2009

V ugodnem jesensko-zimskem obdobju se bo virus nove gripe verjetno širil hitreje, zato je moč pričakovati tudi večjo obolevnost, kot jo opažamo pri sezonski gripi. 

Namen načrta pripravljenosti zdravstva na pandemijo gripe, je zmanjšati vpliv pandemije gripe na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotoviti učinkovito ukrepanje zdravstva in zmanjšati vpliv pandemije gripe na obolevnost in umrljivost prebivalstva.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Inštitutom za varovanje zdravja in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, je Zdravstveni dom Ljubljana pripravil svoj načrt delovanja v primeru, ko se bo število obolelih močno povečalo in bodo le-ti potrebovali zdravniško oskrbo. ZDL ima načrt usklajen z navodili nacionalne ravni in v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. V načrtu imamo pripravljeno organizacijo zdravstvene službe tako, da bomo lahko poskrbeli za vse potrebe pacientov.

Sedaj, ko gre za posamezne primere bolezni, paciente sprejemamo v vseh hišah ZDL in to v zdravstvenih varstvih, kjer imajo izbranega svojega osebnega zdravnika. Če osebnega zdravnika ni, pacienta pregleda zdravnik, ki je tisti dan določen za nujne primere. Po telefonu ali pri informatorju/receptorju, paciente usmerimo v prostor za izolacijo, ki je tudi nazorno označen. Pomembno je, da se poti pacientov s sumom na gripo in ostalih ne križajo, saj se s tem prepreči širjenje bolezni. Vse dejavnosti zdravstvenega doma delujejo brez sprememb.

V primeru povečanega števila obolelih, bomo organizacijo spremenili in pacienta takrat ne bo pregledal njegov osebni zdravnik (zdravnik za nujne primere) v času svoje redne ambulante. V prostorih za izolacijo bo začela delovati redna ekipa samo za paciente s sumom na gripo. Glede na pritok pacientov, se bo večalo število ekip. Na nekaterih lokacijah bomo prostore za izolacijo zato preselili na bolj primerna mesta, vsaj na enem mestu zgradbe, bo dostop možen tudi za invalide. Poti odstopanja bodo natančno označene, informacije bodo pacienti dobili po telefonu ali pri informatorju/receptorju. Ekipe za obolele z gripo bodo delovale na vseh naših lokacijah (Vič, Rudnik, Center, Šiška, Moste, Polje, Fužine, Jarše, Bežigrad, Črnuče, Šentvid). Vse dejavnosti zdravstvenega doma bodo potekale nemoteno naprej.

Zaradi boljše dosegljivosti do informacij, bomo preko hišne centrale omogočili kontakt s Centrom za zdravstvene informacije, ki ga bomo vzpostavili takoj, ko bo zaradi povečanja vstopnih klicev dostop do telefonskega kontakta z osebnim zdravnikom otežen.

V primeru, da se bo število obolelih močno povečalo (25% ali morda več), bo država razglasila stanje epidemije.

V takem primeru je seveda pričakovati tudi večje obolevanje osebja, zato bomo morali temeljito spremeniti organizacijo dela. Delo bo potekalo samo na šestih lokacijah: Vič, Center, Šiška, Bežigrad, Moste, Fužine.

Informacijo, kako bodo v tem času delovala posamezna zdravstvena varstva, bodo pacienti prejeli v sredstvih javnega obveščanja in preko obvestil v zdravstvenem domu ter na spletni strani ZDL.

Paciente posebej naprošamo da so na obvestila ves čas pozorni ter da takrat, ko vstopajo v ZDL, pogledajo in preberejo obvestilo, ki je za njih relevantno. Pomembno je tudi, da upoštevajo navodila osebja. Tako se bomo najlažje izognili neredu, nezadovoljstvu in tistemu, kar nas bo vse najbolj ogrozilo - PANIKI. Ta ni potrebna, ker je tudi največja obremenitev ZDL preigrana in organizacija do podrobnosti pripravljena.

Cepljenje za sezonsko gripo se bo začelo po navodilih IVZ RS v začetku oktobra in bo potekalo kot do sedaj ali pri osebnem zdravniku ali na določen dan.

Cepljenje proti novi gripi bo potekalo v Cepilnih centrih. Kje točno bodo cepilne ekipe locirane, bomo obvestili, ko bomo začeli s cepljenjem, ker je organizacija odvisno od nacionalnih navodil.