en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  16.10.2009

Ali bodo strokovnjaki CDZ jutri še lahko zagotovili ustrezno pomočč

Ljubljana, 16. oktober 2009

Zdravstveni doma Ljubljana je ob 50–letnici ustanovitve mentalno – higienskih oddelkov organiziral strokovno srečanje z naslovom INTERDISCIPLINARNA OBRAVNAVA OTROK Z DUŠEVNIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI V OKVIRU DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA. Srečanje je potekalo danes, 16.10.2009, od 9.00 – 15.00 v prostorih ZZZS (Jakopičeva dvorana), Miklošičeva 24, Ljubljana.

Pred 50. leti so v Centralnem otroškem dispanzerju  ustanovili Psihološki oddelek, saj je postalo očitno, da mora biti obravnava nekaterih bolezni in motenj pri otrocih celostna – torej na telesni in duševni ravni. S porastom duševnih in vedenjskih motenj se je krepila tudi stroka, ki v današnjih petih enotah Zdravstvenega doma Ljubljana deluje kot interdisciplinarni tim v Centrih za duševno zdravje. V večini timov so logoped, psiholog, specialni pedagog in socialni delavec, v razširjeni tim pa se vključujejo razvojni pediater,  pediater, zdravnik šolske medicine, otroški psihiater ter zunanji strokovnjaki (vzgojitelji, učitelji). 

Na strokovnem srečanju smo predstavili aktualne dileme dejavnosti Centrov za duševno zdravje. Najpogostejše težave, zaradi katerih so predšolski otroci napoteni k strokovnjakom Centrov za duševno zdravje so različne razvojne motnje (govorno – jezikovne motnje, motnje šolskih veščin ali navad), motnje v duševnem razvoju, motnje socialnega funkcioniranja, čustvene ali vedenjske motnje, ki se začnejo v otroštvu, hiperkinetične motnje, motnje na področju kontrole odvajanja, hranjenja ipd. V šolskem obdobju prevladujejo hiperkinetičnost, splošne ali specifične učne težave, čustvene težave (npr. anksioznost, reakcije na hud stres, prilagoditvene motnje, depresivnost) in vedenjske motnje. Neredko so težave na področju duševnosti otrok posledica stresnih dejavnikov v okolju, kjer otrok živi (družina, šola, vrstniške skupine).

Sledila je okrogla miza z naslovom „Interdisciplinarna obravnava na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov danes: Ali jo bomo lahko zagotovili tudi jutrič“. Na njej so sodelovali predstavniki  Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ugledni slovenski strokovnjaki s področja duševnega zdravja, pediatrije in šolske medicine, predstavniki staršev, šolstva in nevladnih organizacij.

V zadnjih letih prihaja do izrazitega porasta duševnih in vedenjskih motenj pri prebivalstvu, tudi pri otrocih in mladostnikih. Medtem ko je pogostost nekaterih motenj relativno nespremenjena (npr. govorno – jezikovne motnje, zaostanki v razvoju), prihaja do porasta zlasti na področju čustvenih, vedenjskih, pervazivnih razvojnih motenj, ter težav v odnosih v družini in širših socialnih sistemih. Znanje stroke in poučenost pacientov sta večja, diagnostični postopki so boljši, otroci in starši imajo pravico do preventivne in zgodnje obravnave. Kako bo stroka sledila tem izzivom, bodo skušali odgovoriti psihologi, specialni pedagogi, logopedi, socialni delavci, zdravniki, šolniki in starši, ki se bodo udeležili srečanja.