en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  18.1.2011

Onkološki inštitut Ljubljana in ZD Ljubljana organizirala ambulanto za kontrolne preglede bolnic po zaključenem zdravljenju raka dojk

Ljubljana, 18.01.2011

Onkološki inštitut Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana sta organizirala ambulanto za kontrolne preglede bolnic OI po zaključenem zdravljenju raka dojk. Ambulanta bo s 1. februarjem 2011 začela delovati v okviru Centra za bolezni dojk v ZD Ljubljana Center na Metelkovi ul. 9. Zaradi naraščajočega števila bolnic z rakom dojk, ki jih zdravijo na OI, je preusmeritev tistih, ki so zaključile z zdravljenjem in so obenem brez bolezenskih znakov, v druge ustanove nujna.

ZD Ljubljana tradicionalno dobro sodeluje z Onkološkim inštitutom Ljubljana pri obravnavi bolnic z rakavimi obolenji. ZD Ljubljana se je v tem kontekstu že s presejalnim programom CINDI v veliki meri vključeval v nacionalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki.

Prav tako tradicionalno dobro sodeluje s posameznimi zdravniki Onkološkega inštituta na primerih pregledov bolnic s sumom na rak dojk - mamografija.

S širitvijo programa DORA je pričakovati večje število odkritih bolnic z rakom na dojki, ki zahteva hitro in strokovno ukrepanje, zato je Onkološki inštitut Ljubljana naslovil prošnjo za razbremenitev na ZD Ljubljana za formiranje ambulante za kontrolne preglede po zaključenem zdravljenju raka na dojki. V ZD Ljubljana smo se strinjali s strategijo ter strokovnim pristopom (FOLLOW UP) kontrolnih pregledov po zdravljenju raka dojk. Zdravstveni kader, ki bo pregledoval te bolnice prihaja iz Onkološkega inštituta. Glede na sodobno digitalno opremo (digitalni mamograf), s katerim razpolaga Zdravstveni dom Ljubljana, bo možno kontrolne preglede bolnic opravljati na najvišjem nivoju.

ZD Ljubljana bo moral pridobiti ustrezno financiranje zadevnih pregledov v dogovoru z ZZZS in okvirih širitve dejavnosti, tako da bodo zdravniki iz Onkološkega inštituta svoje delo v prostorih ZD Ljubljana-Center na Metelkovi lahko nemoteno opravljali. Mnenja smo, da je tudi k ureditvi finančnega vidika potrebno čim prej pristopiti v dobro bolnic in zdravstvenega kadra.