en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  10.7.2012

Podelitev potrdil prvim diplomiranim medicinskim sestram in zdravstvenikom v Sloveniji ob zaključku prvega tečaja in usposabljanja triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema

V torek, 29. maja 2012 so bila diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom Splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana slovesno podeljena potrdila Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ob zaključku prvega tečaja in usposabljanja triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema.

Diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki Splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana so v mesecu maju prvi v Sloveniji uspešno opravili tečaj in usposabljanje triaže. Na ta način so pridobili dodatna znanja, potrebna za kakovosten sprejem in triažo bolnika na urgenci, kar jim vsakič znova omogoča pravočasno obravnavo ter s tem zmanjšanje kliničnega tveganja za bolnike.

Leta 2010 se je na Ministrstvu za zdravje RS oblikovala delovna skupina za pripravo izobraževanja in usposabljanja diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov v sistemu NMP-triaže. Sprejeli so odločitev o potrebnosti enotne triaže v vseh slovenskih urgencah. Odločili so se za Manchesterski sistem triaže (MST) kot zanesljiv način sprejema urgentnega bolnika.

MST je v desetih letih svojega obstoja dobil pomembno mesto v številnih urgentnih oddelkih po vsem svetu. Počasi jo dobiva tudi v Sloveniji, predvsem zaradi pridobitev, ki jih prinaša za izvajalce zdravstvene nege in bolnike.

 

»Triaža je sestavni del vsakega sodobnega urgentnega oddelka.« (Cronin, 2003)