en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  27.12.2012

Minister za zdravje dr. Tomaž Gantar pravi: »Papir prenese vse, zdravstvo pa ne.« Kaj bo z osnovnim zdravstvom v Ljubljani?

 Ljubljana, 19.12.2012

Javni zdravstveni zavodi sistemsko niso pripravljeni na zmanjševanje vseh stroškov do te mere, da bi ob sklepih Skupščine ZZZS z dne 11.12.2012 oz. zmanjševanju vrednosti realizacije, teoretično lahko sledili pričakovanjem zakonodajalca. V zaostrenih pogojih financiranja ZD Ljubljana so ogrožena tudi etična načela in oskrba bolnika. Kljub pozitivnemu bilančnemu rezultatu ob vseh varčevalnih ukrepih od 2009 dalje, z novimi ukrepi, ki bodo začeli veljati predvidoma s 1.1.2013, ne vidimo možnosti normalnega poslovanja in razvoja osnovnega zdravstva v ZD Ljubljana, tako kot ga uporabniki naših storitev pričakujejo in jim je bil v obliki standarda vsa ta leta tudi ponujen.

Zakon o izvrševanju Proračuna RS za leto 2013 in 2014 postavlja na absolutno prvo mesto v svojem 64. in 65. členu doseganje profitabilnosti v javnih zavodih. Javni zdravstveni zavodi sistemsko niso pripravljeni na zmanjševanje vseh stroškov do te mere, da bi ob sklepih Skupščine ZZZS oz. zmanjševanju vrednosti realizacije, teoretično lahko sledili pričakovanjem zakonodajalca.

Etična načela in oskrba bolnika v zaostrenih pogojih financiranja ZD Ljubljana so ogrožena do te mere, da zdravnikom ne bo več mogoče kakovostno obvladovati nastale situacije. V ZD Ljubljana menimo, da se MZ oziroma minister tega problema dobro zaveda.

Javni zavodi, v našem primeru, javni zavodi v zdravstvu, so ustanovljeni z namenom zagotavljanja nemotenega javnega zdravstva na vseh nivojih (primarnem, sekundarnem, terciarnem). Prav tako je njihova naloga razvoj zdravstva in doktrine v zdravstvu nasploh. Kar je izjemno pomembno je to, da javni zdravstveni zavodi načelno ne določajo cen storitev in kadrovskih normativov, še posebej ne v osnovnem zdravstvu. Zato je potrebno in nujno razumeti, da je hipno zmanjševanje sredstev na način, ki se v naši državi pojavlja, še zlasti v zdravstvu zadnja štiri leta, neprimeren in boleč za normalen razvoj zdravstva in opravljanja zdravstvenih storitev.

Skupščina ZZZS v svojih sprejetih sklepih z dne 11.12.2012, predvideva od 1.1.2013 dodatno linearno znižanje sredstev za zdravstvo za cca. 5%, potrebno pa se je zavedati, da je v letu 2012 že določeno znižanje vrednosti naših storitev za 3%. Varčevalni ukrepi bodo torej zmanjšali operativna sredstva za zdravstvo za približno 10% v roku enega leta. Tega zdravstveni sistem enostavno ne more prenesti.

V ZD Ljubljana smo se zadnja štiri leta izjemno trudili ob vseh varčevalnih ukrepih od leta 2009 dalje, da smo zagotavljali dovolj sredstev za nemoteno poslovanje ter ob tem poskušali vzdrževati v posameznih enotah najboljše možno delovno okolje ter motivacijo zaposlenih. Vse to nam je uspevalo z ogromno truda in vložene energije tako, da smo v omenjenem obdobju vedno dosegali pozitiven bilančni rezultat. Vsekakor ne velik, pa vendar »pozitivno nulo«. Z novimi ukrepi, ki bodo začeli veljati predvidoma s 1.1.2013, ne vidimo možnosti normalnega poslovanja in razvoja osnovnega zdravstva v ZDL, tako kot ga uporabniki naših storitev pričakujejo in jim je bil v obliki standarda vsa ta leta tudi ponujen.

Zdravstvo v Sloveniji potrebuje več sredstev za nudenje osnovnih standardov kvalitetnih storitev. To je dejstvo, ki ga mora razumeti celo politika.