en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski centerPatronažno varstvo in nega na domu vključuje:

  • Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
  • Preventivne zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
  • Zdravstveno nego bolnika na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma določi patronažna medicinska sestra v dogovoru z zdravnikom, ko ob prvem obisku oceni zdravstveno stanje pacienta in njegov socialno – ekonomski položaj.

V okviru svojega dela z namenom čim boljše oskrbe pacienta koordinira delo s službami :

  • najpogosteje tesno sodeluje z izbranim osebnim zdravnikom na način priprave diagnostično – terapevtskega programa, spremljanja stanja pacienta, razmer v družini in sodelovanja oz. urejanja dodatka za pomoč in postrežbo ter pri drugih postopkih, kjer je potrebno sodelovanje
  • z izbranim osebnim zdravnikom in po potrebi drugimi zdravstvenimi delavci pri planiranju in izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva pacientov
  • s službami na drugih ravneh zdravstvene dejavnosti ( povezanost s službo zdravstvene nege v bolnišnicah, porodnišnicah, rehabilitacijskih centrih glede pravočasne odpustne dokumentacije z obvestilom patronažni službi o zdravstvenem stanju pacienta…)
  • z drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma, ki lahko nudijo pomoč pacientu ( Zavod za oskrbo na domu, Rdeči križ, Center za socialno delo, lokalna skupnost, Dom starejših občanov...)

Urniki in kontakti

Napredno iskanje