en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski centerZD Ljubljana - UPRAVA

Sedež zavoda:

Zdravstveni dom Ljubljana
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana

Telefon tajništva uprave: 01 3003 941
Fax: 01 3003 911
E-pošta: chc@zd-lj.si

 

Vodstvo zavoda:

Direktor: Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
Strokovna direktorica zavoda: Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec. 
Namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti v ZD Ljubljana: izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.
Splošno-kadrovsko področje: Vesna Podržaj, univ. dipl. prav., vodja
Gospodarsko področje: Polona Szilvassy, mag. manag., dipl. ekon., vodja
Področje za IT, investicije, promocijo in odnose z javnostmi: mag. Jernej Pečnik, univ. dipl. org., vodja
Svetovalka v zdravstveni negi: Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Službe na upravi:

SPLOŠNO-KADROVSKO PODROČJE
Splošna služba
, telefon 01 3003 900
Kadrovska služba, telefon 01 3003 903, 3003 901, 3003 905, 3003 919, 3003 939

GOSPODARSKO PODROČJE
Finančno-računovodska služba
, telefon 01 3003 943
Služba za plan, analize in trženje storitev, telefon 01 3003 927
Služba za javna naročila in nabavo, telefon 01 3003 925
Služba za obračun plač, telefon 01 3003 908

PODROČJE ZA IT, INVESTICIJE, PROMOCIJO IN ODNOSE Z JAVNOSTMI
Služba za informatiko, telefon 01 3003 906
Služba za investicijsko vzdrževanje
, telefon 01 3003 945
Služba za promocijo in odnose z javnostmi, telefon za medije: 01 3003 949, 3003 957

KOMISIJA ZA KAKOVOST, telefon 01 3003 938

Urniki in kontakti

Napredno iskanje