en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski centerStrokovni svet ZDL

Predsednica strokovnega sveta: Vanja Kos, dr. med., spec.

Podpredsednica strokovnega sveta: Robertina Benkovič, dipl. m. s.

Člani strokovnega sveta:

Komisija:Predsednik/ca:
KOMISIJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA Marijana Nadižar-Cerar, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA DIABETOLOGIJO Marija Dovč, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI dr. Andreja Mikuž, spec. klin. psih.  
KOMISIJA ZA FIZIOTERAPIJO Polona Košir Logar, viš. fizioterapevt
KOMISIJA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO dr. Majda Gradišnik-Grapulin, univ. dipl. biol.
KOMISIJA ZA RAZVOJNE AMBULANTE mag. Petra Durjava Lajevec, dipl. fizioterapevt, RNO terapevt
KOMISIJA ZA PATRONAŽNO VARSTVO IN NEGO NA DOMU Nataša Kunstič, dipl.m.s.
KOMISIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST dr. Irena Makivić, univ. dipl. soc.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH Tadeja Čerin, dr.med.spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK Simona Gradišek, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE Janja Schweiger Nemanič, dr.med.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK Aleš Klun, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO Valerija Palkovič, dipl. m. s.
KOMISIJA ZA ZOBOZDRAV. VARSTVO ODRASLIH Igor Krunić, dr.dent.med.
KOMISIJA ZA ZOBOZDRAV. VARSTVO OTROK IN MLADINE Lidia Rahne, dr.dent.med., spec.
KOMISIJA ZDRAVSTVENE NEGE Marjeta Novak Gerdin, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved
KOMISIJA ZA KARDIOLOGIJO IN PULMOLOGIJO Vladimir Bricelj, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA OFTALMOLOŠKO DEJAVNOST mag. Peter Golmajer, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA RADIOLOŠKO DEJAVNOST Vanja Kos, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ANTIKOAGULANTNO DEJAVNOST Nika Šatej, dr.med., spec.
DELOVNE SKUPINE ZDRAVSTVENE VZGOJE VODJA SKUPINE
SKUPINA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VZGOJO IN PREVENTIVO Mojca Kroflič
SKUPINA ŠOLE ZA STARŠE Alenka Krajšek
SKUPINA ZA EDUKACIJO SLADKORNIH BOLNIKOV Tatjana Lekšan
SKUPINA ZA ZDR. VZGOJO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE Tea Kosmač
DELOVNA SKUPINA ZOBNIH TEHNIKOV Marjanca Plešic
   

 

Direktor in strokovna direktorica ZDL

direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšak, mag. posl. ved., MBA
strokovna direktorica zavoda Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.

Urniki in kontakti

Napredno iskanje