V ZD Ljubljana - Center prične s torkom, 9. 4. 2024, delovati ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe, v kateri se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so v enoti Center imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno...