Select Page

Prekomerna telesna teža in debelost sta naraščajoča problema otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Najpogosteje sta posledici napačnih prehranskih in gibalnih navad.

Veliko otrok ostane debelih tudi v odrasli dobi, še posebej če je debelost prisotna tudi pri njihovih starših.

Škodljive posledice debelosti so vidne v slabi samopodobi mladostnikov in v številnih zdravstvenih težavah, ki se postopoma razvijejo.

Slabe prehranske in gibalne navade v družini se ponavadi že zelo zgodaj prenesejo na otroke in jih je sčasoma vse težje spreminjati. Zato je še toliko bolj pomebna zgodnja obravnava, v katero se vključi vsa družina in otrokova okolica.

Komu je namenjeno?

Program je namenjen otrokom od 6.- 16. leta, ki imajo težave z uravnavanjem telesne teže v smislu povečane teže in želijo spremeniti svoje prehranske in gibalne navade. Za uspešnost programa je nujno sodelovanje staršev, zato so tudi oni aktivno vključeni.

Cilj programa

Cilj progama je naučiti otroke in njihove družinske člane zdravega prehranjevanja in jih spodbujati h gibanju, kar bo imelo dolgoročni učinek na uravnavanje telesne teže. Osnovo programa 5-4-3-2-1-0 predstavlja 6 zdravih navad, ki jih želimo pri udeležencih spodbuditi.

Kako poteka program?

Začetni program traja 5 mesecev, v katerem otroci in njihovi starši obiskujejo naslednje dejavnosti: telovadbo 2x tedensko – 1x v telovadnici in 1x v naravi, v obliki nordijske hoje, tematska skupinska srečanja, ki potekajo v manjših skupinah, ločeno za starše in otroke (1x na 14 dni), zdravniške preglede (1x mesečno).

Po končanem začetnem programu je zaželjeno, da se udeleženci vključijo v nadaljevalni program, ki je namenjen ohranjanju že pridobljenih navad, s poudarkom na telesni vadbi.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:

Kontaktni osebi: Valerija Palkovič, dipl. m. s. in Špela Ličer, dipl. m. s.

tel.: 01/5815 234 ali 01/5815 318 (ponedeljek in petek med 10.00 in 12.00)

Program je brezplačen.