Zaščita avtorskih pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.zd-lj.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Zdravstvenega doma Ljubljana in je informativne narave.


Omejena odgovornost

Zdravstveni dom Ljubljana ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.zd-lj.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Zdravstveni dom Ljubljana se bo trudilo za pravilnost informacij. Zdravstveni dom Ljubljana lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.


Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.zd-lj.si izključno za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.


Varovanje podatkov

Upravljalec spletnih strani bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.zd-lj.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.


Zdravstveni dom Ljubljana

Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana