Eden izmed ciljev projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta - CPC+ je bil izobraziti 50 patronažnih medicinskih sester za nov način dela na terenu. V ta namen smo izvedli sedem sklopov izobraževanj, ki smo jih zaključili 30. 09. 2015, z modulom Družinska obravnava debelosti.

Patronažne medicinske sestre so pridobile nova znanja s področja preventivne obravnave pacientov, obravnave kroničnih bolnikov z astmo, kronično obstruktivno boleznijo, arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo tip 2 na domu/terenu. Osnova za vsa prej omenjena izobraževanja so bili protokoli za diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah družinske medicine, ki so prilagojeni delu na terenu. S tem smo želeli čim bolj poenotiti obravnavo pacientov na domu (na terenu) s strani patronažne medicinske sestre z obravnavo diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine ter tako omogočiti enako kakovostno obravnavo tudi tistim pacientom, ki ne morejo priti v ambulanto.

Poleg omenjenih izobraževanj smo patronažnim medicinskim sestram v okviru modula Vpliv družine na zdravje in zagotavljanje varnega okolja za starejše osebe, predstavili še vsebine, pomembne za kakovostno obravnavo pacientov na terenu.

V okviru modula Družinska obravnava debelosti pa je bil patronažnim medicinskim sestram predstavljen nov vidik obravnave debelosti in ugotavljanje stanja prehranjenosti posameznika s pomočjo univerzalnega orodja MUST.

Eden izmed ciljev projekta je tudi okrepitev multidisciplinarnega sodelovanja v oskrbi pacientov, predvsem sodelovanja med patronažnimi medicinskimi sestrami in timom referenčnih ambulant družinske medicine. V ta namen smo izvedli še modul Izobraževanje timov referenčnih ambulant družinske medicine, kjer smo jim poleg družinske obravnave debelosti, predstavili še delo patronažnih medicinskih sester, način sodelovanja in vlogo SIM centra.

Za potrebe obravnave pacientov na domu, smo opremili patronažne medicinske sestre s potrebno dokumentacijo:

-          Poročilo patronažne medicinske sestre, ki služi poročanju PMS timu v RADM, napotovanju iz RADM v PV in napotovanju pacientov v SIM center;

-          Vprašalnik za preventivni pregled na področju kroničnih nenalezljivih bolezni na terenu;

-          Morsejeva lestvica padcev;

-          Vprašalnik družinski APGAR;

-          ACT vprašalnik;

-          CAT vprašalnik;

-          Lestvico jakosti bolečine po skali VAS;

-          Zloženko SIM centra;

-          Žepni priročnik za pomoč pri oceni prehranske ogroženosti;

-          Oralni prehranski dodatki in sondna hrana;

-          Praktični vodnik za družinske zdravnike in druge zdravstvene strokovnjake;

-          Ocena pripravljenosti za spremembo.


Vsebina vseh modulov in vsa potrebna dokumentacija je izvajalcem projekta CPC+ dostopna na spletni strani projekta:
http://www.zd-lj.si/cpc/index.php?lang=slo

Patronažne medicinske sestre so začele z novim načinom dela na terenu v začetku meseca oktobra.

Prepričani smo, da bodo nova znanja in novi pristopi k obravnavi pacienta s strani patronažne medicinske sestre, pripomogli h kakovostnejši zdravstveni oskrbi pacientov na njihovem domu.