Od 22.-25.10.2015 je potekala 20. WONCA (World organisation of national colleagues, academies and academic association of general practitioners) konferenca v Istanbulu, Turčija.

Cilj WONCE je vzdrževanje kvalitetnega življenja ljudi preko promocije vrednot z uvajanjem in vzdrževanjem visokih standardov oskrbe v ambulantah družinskih zdravnikov. Deluje, spodbuja in podpira razvoj akademskega in kliničnega dela na področju družinske medicine.

Konference se je udeležila skupina zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester iz ZD Ljubljana, ki so pod mentorstvom strokovne direktorice doc. dr. Antonije Poplas Susič, dr.med., spec., na konferenci aktivno sodelovali z več prispevki, povezanimi s projektom »Nadgradnje celovite oskrbe kroničnih bolnikov«, v katerega je v letu 2015 vstopil ZD Ljubljana. Poleg vključevanja patronažne medicinske sestre v obravnavo in preventivo kroničnih bolnikov, je projekt usmerjen tudi v edukacijo laične javnosti s pomočjo simulacije v Simulacijskem centru ter dvig zavesti o pomenu zdravega življenjskega sloga in preprečevanja razvoja kroničnih bolezni.

S prispevki smo se pred mednarodno javnostjo izkazali z zanimivimi in visoko strokovnimi vsebinami, ki umeščajo ZD Ljubljana v širši mednarodni prostor in odpirajo možnosti za nadaljnje delo na akademskem in kliničnem področju dela ambulant družinske medicine.

          WONCA Istanbul WONCA Istanbul1

                                                   Predstavniki ZD Ljubljana na konferenci v Istanbulu.