V začetku novembra je v okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti potekal 8. redni posvet vodij patronažnih služb. Na posvetu so bili poleg aktualnih dogodkov v zdravstveni in babiški negi, izzivov pred katerimi se nahaja patronažno varstvo in strokovnih vsebin, predstavljeni tudi projekti, ki potekajo v različnih patronažnih varstvih v Sloveniji.

Več kot 80 udeleženkam smo predstavili projekt CPC+. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi vloge patronažnih medicinskih sester v samem projektu. Predstavili smo jim partnerje in cilje projekta, vsebino in potek izvedenega izobraževanja za patronažne medicinske sestre s strani Zbornice – Zveze, algoritem obravnave pacientov na terenu, delovni načrt realizacije modela CPC+ v patronažnem varstvu in način poročanja ter evalvacije projekta.

DSCN0344 robertina

                                                                                   Robertina Benkovič udeleženkam predstavlja projekt CPC+.