Royal College of Nursing London 22. in 23. oktober 2015

V mesecu oktobru je v Londonu potekala 103. generalna skupščina Evropskih združenj medicinskih sester. Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je stalna članica združenja EFN in tudi udeleženka skupščin. Na tokratni skupščini je bilo predstavljenih veliko vsebin s področja implementacije 31. člena evropske direktive 55/2013 v povezavi s kompetencami medicinskih sester, pridobivanjem naprednih znanj za medicinske sestre in področja specializacij v zdravstveni negi, strategiji razvoja zdravstvene nege na področju demence in drugo. Dotaknili smo se tudi begunske problematike v EU.

Na okrogli mizi sta aktivno sodelovali tudi Darinka Klemenc in Monika Ažman, ki sta predstavili Projekt nadgrajene celovite obravnave pacienta – CPC+, v katerega je kot partner projekta vključena tudi Zbornica – Zveza.

Navzočim sta predstavili namen ter časovni in vsebinski obseg projekta. Zlasti sta poudarili modul izobraževanj za patronažne medicinske sestre ZD Ljubljana, ki je potekal v mesecu juniju in septembru in je obsegal šest izobraževalnih modulov. Gre za nadgradnjo referenčnih ambulant in vsebin, prenesenih iz ambulant družinske medicine v domače okolje, ki ga pokrivajo patronažne medicinske sestre. Poudarili sta, da so patronažne medicinske sestre s tem izobraževanjem pridobile pomembna nova znanja, ki jih v mesecih od oktobra do aprila 2016 že prenašajo v svoje vsakdanje delo na terenu.