Dne 8. decembra 2015 je v ZD Ljubljana potekal 4. projektni svet projekta CPC+, katerega namen je bil predstavitev podrobnosti izvajanja projekta prisotnim partnerjem.

Na začetku sestanka je prisotne pozdravila strokovna direktorica ZD Ljubljana, doc. dr. Antonija Poplas Susič, ki se je partnerjem zahvalila za dobro sodelovanje. Sestanek je nadaljevala ga. Kocjan Stjepanovič, ki je predstavila izdelavo poročil za SVRK, spremembe finančnega plana in podaljšanje projekta za en mesec, to je do 31. maja 2016.

G. Flac je opravil hiter pregled opravljenih nalog nato pa je besedo predal ge. Čelešnik, ki je predstavila opravljeno delo na področju informiranja in obveščanja javnosti o projektu. Povedano je v sklopu Mestne občine Ljubljana, nadgradil tudi g. Maraž.

Prof. Švab je v nadaljevanju predstavil opravljeno delo Katedre za družinsko medicino MF Univerze v Ljubljani, dr. Blaž Kovač pa je opisala delo, ki je bilo na področju zdravljenja debelosti opravljeno v ZD Ljubljana. Predstavitev je nadaljevala ga. Benkovič, ki je izpostavila opravljeno delo patronažnih sester, prav tako pa je predstavila tudi statistične podatke že opravljenih obiskov pri bolnikih.

V zaključnem delu sestanka je svoje področje dela v SIM centru predstavil tudi g. Zafošnik, g. Grabar pa je predstavil izhodišča za vodenje kakovosti.