V torek, 10. maja 2016, ob 10.30 uri, bo v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši v Ljubljani, Mestni trg 1, potekala predstavitev projekta CPC+, namenjeno odločevalcem v slovenskem prostoru.

ZD Ljubljana skupaj s partnerji (Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za družinsko medicino; Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; Akreditacijska hiša DNV GL iz Norveške; Mestna občina Ljubljana in Prava poteza) zaključuje projekt CPC+, financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma.

Tekom izvajanja projekta smo prišli do nekaj zanimivih, sicer še delnih, sklopov podatkov in rezultatov, ki bi jih radi predstavili nosilcem odločitev na področju zdravstva v Sloveniji. Želimo, da bi o izsledkih spregovorili skupaj in da bi vsi povabljeni podali svoje mišljenje ter predloge, kako bi lahko z združenimi močmi povezali nosilce dejavnosti ter z izvajanjem storitev krepili zdravje državljanov Slovenije. Konstruktivni predlogi bodo pomagali usmerjati delo na področju celovite obravnave bolnikov v družinski medicini v Sloveniji.

Dogodek bo moderiral Igor E. Bergant.