Projekt PaRIS: Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah družinske medicine v Sloveniji

Zakaj

Zdravstvena obravnava prihodnosti mora izhajati iz potreb bolnikov, mora biti celostna in temeljiti na timskem delu. To je posebej pomembno pri bolnikih s kroničnimi stanji, kjer je obravnava lahko razdrobljena in slabše koordinirana. Zato je pomembno vedeti, kako bolniki doživljajo primarno zdravstveno oskrbo in v kolikšni meri le-ta doprinese h kakovosti njihovega življenja. Projekt PaRIS bo pomagal:

  • ODLOČEVALCEM z informacijami o tem, na kaj osredotočiti prizadevanja za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe;
  • BOLNIKOM izraziti svoje mnenje o izkušnjah s primarno zdravstveno oskrbo in njenih rezultatih;
  • ZDRAVSTVENIM TIMOM izboljšati razumevanje, kako izboljšati oskrbo.

Projekt se osredotoča na obravnavo bolnikov v ambulantah družinske medicine, starih 45 let ali več, med katerimi je okoli dve tretjini takšnih, pri katerih je prisotno kronično stanje. Vključili bomo bolnike, ki so zdravstveni tim obiskali v zadnjih 6 mesecih pred zbiranjem podatkov.

Kaj

Kako

Projekt poteka v treh fazah, od leta 2021 do leta 2023. Prva faza je namenjena prevodu vprašalnika iz angleščine v slovenščino in testiranju njegove razumljivosti. Druga faza je namenjena testiranju metodologije raziskave. Tretja faza pa je namenjena glavni raziskavi, t.j. zbiranju podatkov.

Raziskava poteka pod okriljem OECD. V Slovenijo jo pod okriljem Ministrstva za zdravje izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, s partnerjema NIJZ in Katedro za družinsko medicino MF UL.

Raziskava je sofinancirana skozi program ciljnih raziskovalnih projektov s strani ARRS in MZ, projekt V3-2102.

Kdo

ARRS_logo
ZDL-logo
mzz_logo
nijz
medicinska fakulteta
Zdravstveni dom Ljubljana © 2021Pogoji uporabe

Izdelava: Spletodrom