• če ne opredeljuje več, ker že presega število opredeljenih pacientov
  • ko zaradi lokalne oddaljenosti pacientu ne bi mogel nuditi oziroma zagotoviti vseh storitev, za katere je pooblaščen
  • če ga zavarovana oseba želi izbrati v nasprotju s pravili (npr. odrasla oseba pediatra...)
  • če s pacientom nikakor ne moreta vzpostaviti sodelovanja ali prihaja do situacij nasilja, lahko zdravnik vloži zahtevek za odklonitev pacienta po postopku, ki ga predpisuje ZZZS.