Veseli nas, da ste si ali si boste v našem zavodu izbrali osebnega zdravnika zase ali za svoje otroke.

Izbira osebnega zdravnika je pomembna odločitev, zato o njej temeljito razmislite tudi, ko izbirate osebnega zdravnika svojemu otroku.

Da vam bi bilo pri izbiri laže, vam posredujemo nekaj uporabnih pojasnil:

Na osnovi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do proste izbire zdravnika (161. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), vendar vam toplo priporočamo, da pri izbiri upoštevate zdravnikovo strokovno usmeritev.

Zdravniki so glede na podeljeno licenco usposobljeni v ožja strokovna področja s čimer se zagotavlja kakovost obravnave pacientov določenih starostnih skupin.

Zdravniki so na osnovi svoje specializacije in iz tega izhajajoče licence vključeni v ustrezno varstvo.

  • V Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok skrbijo specialisti pediatrije za otroke do vstopa v šolo oziroma do 6 leta starosti.
  • V Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine so specialisti šolske medicine ali specialisti pediatrije usmerjeni v delo s šolsko mladino od vstopa v šolo, do zaključenega srednješolskega izobraževanja oziroma do dopolnjenega 19 leta starosti.
  • V Zdravstvenem varstvu odraslih so specialisti splošne - družinske medicine usposobljeni za delo z odraslimi, starejšimi od 19 let.