Delo v Zdravstvenem varstvu odraslih poteka:

  • OD PONEDELJKA DO PETKA

Ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro vas bo sprejel osebni zdravnik, v njegovi odsotnosti pa nadomestni (sprejemni) zdravnik v vaši enoti ZD Ljubljana.

Samo v resnično nujnih primerih poiščite pomoč v SNMP.

 

  • SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (SNMP)

SNMP je organizirana 24 ur na dan v Urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra, Bohoričeva 4, Ljubljana za nujno zdravljenje, nujno medicinsko pomoč in nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro nudijo nujno medicinsko pomoč osebni zdravnik (nadomestni zdravnik) v ambulantah za odrasle v zdravstvenem domu ali koncesionarji. Ob nedeljah, praznikih in ponoči, ko zdravstveno varstvo odraslih ne deluje, je dežurna služba organizirana na enem mestu, in sicer na SNMP v Urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra, Bohoričeva 4, Ljubljana.