• Vaš izbrani osebni zdravnik, ki ga obiščete zaradi bolezni ali poškodbe, opravi pregled, in če je potrebno vas napoti na laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje, ultrazvočne preiskave,…
 • Na osnovi ugotovitev odredi zdravljenje in vam tudi svetuje.
 • V primerih, ko so potrebne zahtevnejše preiskave in posvetovanje z drugimi specialisti, vas napoti k specialistu v specialistično ambulanto ali v bolnišnico.
 • Vodi vso vašo zdravstveno dokumentacijo, ker le tako lahko pravočasno ukrepa in vam svetuje, tudi ko se vrnete iz bolnišnice ali po daljši obravnavi pri specialistu.
 • Praviloma nadaljuje z zdravljenjem in nadzira vaše okrevanje, v primerih kronične bolezni vas tudi podpira in usmerja k čim večji samostojnosti pri vodenju bolezni ter ukrepa pri poslabšanju le-te.
 • Če je potrebno, odredi obisk patronažne medicinske sestre ali zdravstvene nege na domu ali vas napoti na fizioterapijo.
 • Vaš osebni zdravnik pa vas povabi tudi na preventivne preglede in aktivnosti, do katerih ste upravičeni iz nacionalnega preventivnega programa. Prav tako ste povabljeni na svetovanje (k zdravniku ali v Center za zdravstveno vzgojo), kako skrbeti za svoje zdravje, voditi svojo kronično bolezen in se odvaditi nezdravih življenjskih navad ali razvad. 

Prav je, da se na povabilo na preventivni pregled odzovete, saj so preventivni pregledi namenjeni odkrivanju bolezni, ki jih sami še ne zaznate kot bolezensko težavo, ali pa je ne ocenite kot resen zdravstveni problem.

Vaš izbrani osebni zdravnik ima še naslednja pooblastila, ki so podrobneje opisana v pravilih ZZZS:

 • predpiše vam zdravila na recept
 • predpiše medicinsko-tehnične pripomočke
 • vas napoti v bolnišnico ali k specialistu v nadaljnjo obravnavo
 • ugotavlja upravičenost do začasne zadržanosti od dela in vam izda obrazec o bolniškem staležu za vašega delodajalca
 • poda predlog za podaljšanje bolniškega staleža, napotitve na zdraviliško zdravljenje ali na oceno invalidnosti imenovanemu zdravniku zavoda, zdravstveni komisiji ali invalidski komisiji
 • glede na utemeljeno potrebo odredi prevoz z reševalnim ali drugim vozilom
 • izstavi obrazec za povračilo potnih stroškov