Osebnega zdravnika ste si ob podpisu »izjave o izbiri« izbrali za obdobje NAJMANJ ENEGA LETA.

V primeru, da boste zamenjali osebnega zdravnika po enem letu, pri novem izbranem osebnem zdravniku samo podpišete izjave o izbiri.

Osebnega zdravnika lahko zamenjate tudi prej:

  • če se preselite za stalno ali daljše časovno obdobje,
  • če je zdravnik odsoten več kot tri mesece,
  • če pride med vami in zdravnikom do nesoglasji ali nesporazuma,
  • če ministrstvo za zdravje ali zdravniška zbornica ugotovi, da postopki zdravljenja niso bili v skladu z doktrino stroke in je to razlog za nezaupanje.

V primeru, da ste osebnega zdravnika zamenjali prej kot v enem letu, morate navesti tudi razlog zamenjave ob podpisu izjave o izbiri.

NA VIDNEM MESTU, PRAVILOMA V ČAKALNICI, JE SEZNAM ZDRAVNIKOV, KI ŠE OPREDELJUJEJO PACIENTE.