V primeru povišane telesne temperature in znakov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje) se najprej posvetujte s svojim osebnim zdravnikom po telefonu ali e-pošti!

Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

 • Razno 28
 • Obvestila 81
 • O zdravstvenem domu 3
 • Lokacije ZD Ljubljana 0
 • Sporočila za javnost 0
 • Nasveti in navodila za paciente 6
 • Zdravstvena vzgoja 0
 • Pohvale in pritožbe 7

  Spoštovane pacientke in pacienti!

  Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za pohvalo/pritožbo lahko uporabite obrazec za pohvalo/pritožbo.

  OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

  Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic ureja Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice in dolžnosti pacientov. Vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta.

  KAKO LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

  Ustna zahteva: vložite jo pri predstojniku enote v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik.

  Pisna zahteva: pošljete jo po pošti ali elektronski pošti predstojniku enote, lahko pa jo oddate tudi v tajništvu enote. Pisna zahteva mora vsebovati ime, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj, in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev spora.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

  KOMU LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

  Zahteve sprejema predstojnik enote. Naslovi in uradne ure so navedeni na spodnjih povezavah. Izberite enoto ZDL, kjer je prišlo do domnevne kršitve.

  KAKŠNI SO ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE?

  V primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve.

  V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

  Če ste za kršitev izvedeli kasneje, ali pa so se posledice kršitve pokazala kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov.

  ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

  V postopku uresničevanja pravic lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Zastopnici pacientovih pravic za območje Ljubljane:

  Duša Hlade Zore

  Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana

  Zaloška 29, 1000 Ljubljana
  Tel. številka: 01/ 542 32 85
  E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

  Uradne ure:
  Ponedeljek od 8:00 do 15:00
  Torek od 8:00 do 13:00

  Mojca Mahkota

  Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana

  Zaloška 29, 1000 Ljubljana
  Tel. številka: 01/ 542 32 85
  E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

  Uradne ure:
  Torek od 13:00 do 19:00
  Sreda od 8:30 do 14:30

 • Dejavnosti zdravstvenega doma 2
  • Zdravstveno varstvo odraslih 10

   KAJ OBSEGA?

   Zdravstveno varstvo odraslih zagotavlja celostno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo odraslim pacientom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

   Zdravniki, ki obravnavajo odrasle paciente praviloma starejše od 19. let so specialisti družinske medicine in so strokovno usposobljeni za široko področje različnih zdravstvenih težav, s katerimi se srečujejo odrasli. Vsak zdravnik v zdravstvenem varstvu odraslih ima svoje opredeljene paciente, ki jih obravnava v ordinacijskem času ambulante družinske medicine in po potrebi tudi na domu. Dostop do zdravnika je pacientom omogočen brez napotnice.

   KAKO POTEKA OBRAVNAVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE?

   Skupaj z zdravnikom delata v ambulanti družinske medicine še diplomirana medicinska sestra in tehnik zdravstvene nege.

   Zdravnik obravnava vse opredeljene paciente, ki akutno zbolijo in pa kronične bolnike v akutnem poslabšanju kronične bolezni. Zdravnik v sklopu obravnave odredi vso potrebno diagnostiko in zdravljenje ter po svoji strokovni presoji napoti pacienta na dodatne diagnostične preiskave ali preglede pri kliničnih specialistih, na fizioterapijo, predpiše zdravila na recept in ustrezne medicinske pripomočke ter odredi bolniški stalež.

   Bolniki se za pregled pri zdravniku naročijo. Izjema so nujna stanja. Za naročanje na pregled in za naročanje receptov za kronično terapijo je odgovoren tehnik zdravstvene nege.

   Diplomirana medicinska sestra izvaja preventivna presejanja pacientov za posamezne vrste kroničnih obolenj, kjer s pomočjo vprašalnikov ter določenih laboratorijskih parametrov ugotavlja ali obstajajo dejavniki tveganja za določeno bolezen, postavi sum na določeno obolenje, ki ga nato potrdi oz. ovrže osebni zdravnik, ali pa ugotovi, da je pacient zdrav in ga povabi na ponovni preventivni pregled čez določeno obdobje. Na osnovi pridobljenih rezultatov diplomirana medicinska sestra svetuje glede dejavnikov tveganja, kot so alkohol, kajenje, visok krvni tlak, holesterol ter po potrebi bolnika preusmeri v zdravstveno-vzgojne delavnice. Diplomirana medicinska sestra spremlja tudi kronične bolnike z urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen, arterijska hipertenzija in diabetes in svetuje glede vodenja kronične bolezni, rednega in pravilnega jemanja zdravil, ustrezne prehrane in dejavnikov tveganja ter cepljenja. V primeru neurejene kronične bolezni ali akutnega poslabšanja bolnika preusmeri k zdravniku.

   Obravnava pacientov v ambulanti družinske medicine je timska, saj zdravnik, diplomirana medicinska sestra in tehnik zdravstvene nege skupaj skrbijo za zdravje in dobro počutje opredeljenih pacientov.

   Vaše zdravje je zagotovo vaša največja skrb, zato boste vi sami prvi, ki boste skrbeli za vaše zdravje po svojih najboljših močeh in boste pravočasno poiskali pomoč zdravnika, kadar bo to potrebno.

  • Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 11

   Zdravstveno varstvo predšolskih otrok zagotavlja celostno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo otroku, v obravnavo pa aktivno vključuje otrokove starše (skrbnike, rejnike), sorojence in druge člane družinske skupnosti.

   KAJ OBSEGA?

   Obsega spremljanje rasti in razvoja otroka ter izvajanje predpisanega rednega cepljenja proti nalezljivim boleznim, odkrivanje in zdravljenje ter vodenje okrevanja po bolezni ali poškodbi. Dostop do pediatra je otrokom omogočen brez napotnice.

   KOMU JE NAMENJENO?

   V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok lahko izberete osebnega zdravnika za svojega otroka praviloma do 6. leta otrokove starosti oziroma do vstopa v šolo.

   KDO SO IZVAJALCI?

   Zdravniki, ki skrbijo za to starostno skupino so specialisti pediatri, kar pomeni, da so strokovno usposobljeni za reševanje zdravstvenih problemov s katerimi se srečuje predšolski otrok.

   Zdravje vašega otroka je zagotovo vaša največja skrb zato boste vi sami prvi, ki boste skrbeli za zdravje vašega otroka po svojih najboljših močeh in boste pravočasno poiskali pomoč zdravnika, kadar bo to potrebno.

  • Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 11

   Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine zagotavlja celostno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo šolskemu otroku, mladostnici in mladostniku, v obravnavo pa aktivno vključuje otrokove starše (skrbnike, rejnike), sorojence in druge člane družinske skupnosti, kadar je to potrebno.

   KAJ OBSEGA?

   Obsega spremljanje rasti in razvoja, odkrivanje in zdravljenje ter vodenje okrevanja po bolezni ali poškodbi. Dostop do specialista šolske medicine ali pediatra je mladim omogočen brez napotnice.

   KOMU JE NAMENJENO?

   V zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine lahko izberejo osebnega zdravnika praviloma mladi, od vstopa v šolo od 6. do dopolnjenega 19. leta starosti.

   KDO SO IZVAJALCI?

   Zdravniki, ki skrbijo za to starostno skupino, so specialisti šolske medicine in pediatri, kar pomeni, da so strokovno usposobljeni za zdravstvene probleme, s katerimi se srečujejo šolski otroci in mladostniki.

   Zdravje vašega otroka je zagotovo vaša največja skrb, zato boste vi sami prvi, ki boste skrbeli za zdravje vašega otroka po svojih najboljših močeh, mladostnika spodbujali k skrbi za lastno zdravje in boste pravočasno poiskali pomoč zdravnika.

  • Zdravstveno varstvo žensk 14

   KAJ NUDI

   Zdravstveno varstvo žensk zagotavlja celostno zdravstveno oskrbo žensk v zvezi z reproduktivnim zdravjem. Vključuje postopke v zvezi z načrtovanjem družine, zdravljenjem neplodnosti, zdravstvenim varstvom med nosečnostjo in po porodu, preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni ter vodenje okrevanja po bolezni. Dostop do zdravnika je pacientkam omogočen brez napotnice ali pooblastila osebnega zdravnika.

   KOMU JE NAMENJENO

   V zdravstvenem varstvu žensk si lahko izbere svojega osebnega ginekologa vsaka ženska ali ženska in njen partner.

   Naše zdravje je naše največje bogastvo, zato smo mi sami prvi, ki bomo skrbeli za svoje zdravje po svojih najboljših močeh in bomo pravočasno poiskali pomoč zdravnika.

  • Zobozdravstveno varstvo odraslih 9

   KAJ NUDI

   Zobozdravstveno varstvo odraslih zagotavlja celostno in neprekinjeno zobozdravstveno oskrbo, ki obsega odkrivanje in zdravljenje zobnih in ustnih bolezni ter zobnoprotetično in estetsko rehabilitacijo. Dostop do zobozdravnika je pacientkam in pacientom omogočen brez napotnice.

   KOMU JE NAMENJENO

   V zobozdravstvenem varstvu odraslih si lahko izbere svojega osebnega zobozdravnika praviloma vsak, starejši od 19 let.

   Kako zdrav bo naš nasmeh, je v prvi vrsti odvisno od nas samih, ki bomo po svojih najboljših močeh skrbeli za svoje zdravje in pravočasno poiskali pomoč zobozdravnika.

  • Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 12

   KAJ NUDI

   Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine zagotavlja celostno in neprekinjeno zobozdravstveno oskrbo, ki obsega odkrivanje in zdravljenje zobnih in ustnih bolezni ter redne preventivne zobozdravstvene preglede pri predšolskih otrocih ter učencih v osnovnih in srednjih šolah.

   Dostop do zobozdravnika je otrokom in mladini omogočen brez napotnice.

   KOMU JE NAMENJENO

   V zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine si lahko izbere svojega osebnega zobozdravnika praviloma vsak otrok in mladostnik do 19. leta starosti.

   Zdrav nasmeh otroka je zagotovo vaša želja, zato boste vi sami prvi, ki boste skrbeli za zdravje zob vašega otroka po vaših najboljših močeh in boste pravočasno poiskali pomoč zobozdravnika.

  • Patronažno varstvo in nega na domu 3

   Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

   Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na njegovem domu, to je zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in skupnost in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.

  • Fizioterapija 3

   V zadnjih nekaj desetletjih se je fizioterapija razvila kot pomembna zdravstvena disciplina, ki pri zdravljenju in rehabilitaciji poškodovancev in bolnikov uporablja predvsem sodobne fizikalne metode.

   IZVAJALCI IN LOKACIJE

   V ZDL diplomirani in višji fiziotrerapevti izvajamo fizioterapijo v šestih enotah oziroma na šestih lokacijah ( ZDL - Center, ZDL - Vič-Rudnik, ZDL - Bežigrad, ZDL - Šiška, ZDL - Moste-Polje, ZDL - Šentvid) v sodelovanju z vašim napotnim zdravnikom.

   OBSEG STORITEV

   Ob vašem obisku najprej ocenimo in dokumentiramo stanje prizadetega dela telesa in vaše sposobnosti. Nato glede na ugotovljeno stanje prizadetosti izberemo vrsto in obseg ustrezne fizikalne metode, pri tem seveda upoštevamo omejitve, ki izhajajo iz vašega splošnega zdravstvenega stanja.

   Najpogosteje obravnavamo paciente z boleznimi gibal, kot so bolečine in omejena gibljivost v sklepih in različnih delih hrbtenice, ki so posledica poškodb, revmatičnih obolenj, prizadetosti perifernega živčevja in posledica staranja organizma.

   Pri otrocih s terapevtskimi vajami ohranjamo in izboljšujemo telesno držo (korektiva telovadba). Pri obravnavi pacientom svetujemo in jih tudi naučimo, kako telesne vaje izvajajo doma in s tem prispevajo k hitrejši rehabilitaciji in ohranjanju kondicije prizadetega dela telesa.

   Vrste fizioterapevtskih storitev, ki vam jih lahko nudimo v ZDL, so:

   • elektroterapija (zdravljenje z električnimi tokovi: TENS, DD, IFV, elektrostimulacije) krioterapija ( zdravljenje z ledom: kriomasaža, kriopak)
   • termoterapija (zdravljenje s toploto: IR, termopak, UKV obsevanje)
   • mehanoterapija (zdravljenje z uporabo mehanske sile: trakcije za vratno in križno hrbtenico, UZ, vibrac. masaža)
   • kinezioterapija (zdravljenje s terapevtskimi vajami: individualno in v skupini, aktivne vaje in vaje s pomočjo, manualno terapijo, korektivno gimnastiko,...)
  • Rentgenska diagnostika 12

   Rentgensko slikanje je preiskava, ki zdravniku oziroma zobozdravniku pomaga pri postavitvi diagnoze, omogoča mu spremljanje bolezni ali poškodbe, lahko pa tudi vzbudi sum na bolezen ali poškodbo. Z uporabo rentgenskih žarkov lahko prikažemo strukture v telesu bodisi na rentgenskem filmu ali v digitalni tehniki.

   Preiskava je za pacienta neboleča in nenevarna ter se zanjo ni potrebno posebej pripraviti, razen za mamografijo.

   Pred mamografijo je potrebno upoštevati naslednje napotke.

   • Pred pregledom na koži dojk in pod pazduhami ne uporabljajte deodorantov in parfumov, ker motijo preiskavo.
   • Če ste že v menopavzi, lahko preiskavo opravite kadarkoli.
   • Če imate še menstruacijo, opravite preiskavo med 7. in 15. dnem menstrualnega ciklusa (nasvet: na pregled v Center za bolezni dojk prinesite menstrualni koledarček, da boste lahko določili dan za mamografijo).
   • S seboj prinesite stare mamografske slike in izvide morebitnih drugih že opravljenih preiskav dojk.
  • Ultrazvočna diagnostika 10

   Ultrazvočna diagnostika nam z uporabo visokofrekvenčnih zvočnih valov omogoča slikovno preiskavo s katero lahko prepoznamo različne vnetne procese, tumorje, anatomske spremembe na organih, krvnih žilah in drugih strukturah. Preiskava je neboleča in nenevarna.

   V ZDL opravljajo ultrazvočno preiskavo specialisti radiologije na lokacijah:

   ZDL - Center, Metelkova ul. 9 UZ trebuha
   UZ dojke in tankoigelna biopsija dojke
   ZDL - Vič-Rudnik, Šestova ul. 10 UZ trebuha (tudi otroci)

    

   Za ultrazvočno preiskavo trebuha potrebujete napotnico osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika, ki ga je osebni zdravnik pooblastil na napotnici. Za ultrazvočno preiskavo dojke in tankoigelno biopsijo oziroma ustrezno diagnostiko se po strokovni presoji odloči zdravnik na podlagi pregleda v Centru za bolezni dojk.

   Na preiskavo prinesite tudi stare izvide!

  • Razvojna ambulanta 3

   KOMU JE NAMENJENA

   V Sloveniji imamo organizirano mrežo razvojnih ambulant. Namenjene so spremljanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki, nudijo pa tudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam.

   KDO SO IZVAJALCI IN KAJ OBSEGA

   V Razvojni ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj, dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju.

   Približno tretjina vseh otrok, ki pridejo v naše ambulante, pa potrebuje več strokovne pomoči in jih vključimo v razvojnonevrološko obravnavo. V prvem letu starosti so običajno napoteni na nevrofizioterapijo. Tam z različnimi prijemi in vajami otroka učijo podobne drže in gibanja, ki ga drugi otroci osvojijo spontano, ter mu pomagajo, da osvoji tudi druge spretnosti.

   Če opazimo, da ima otrok več težav pri ročnih spretnostih, se vključi v obravnavo delovni terapevt. Za pomoč pri govornem razvoju pa otroka po potrebi napotimo k logopedu. V timu je še medicinska sestra, ki skrbi za naročanje ter za usklajevanje dela v timu in z drugimi sodelavci. V timu za obravnavo otrok z razvojnimi motnjami delujejo namreč tudi psihologi, specialni pedagogi in socialni delavci, zato se povezujemo s strokovnjaki v Centrih za duševno zdravje našega zdravstvenega doma, pa tudi z vrtci, šolami in drugimi institucijami.

  • Laboratorijska diagnostika 5

   Rezultati laboratorijskih preiskav so zdravniku v pomoč pri postavitvi diagnoze, omogočajo spremljanje bolezni ali vzbudijo sum na novonastalo stanje. Velik del laboratorijskih preiskav izvajamo v laboratorijih ZDL, le manjši del vzorcev pošiljamo na analizo v zunanje laboratorije.

   Izvajamo:

   • biokemične preiskave
   • imunološke preiskave
   • hematološke preiskave
   • osnovno urinsko analizo, štetje aktivnih bakterij (urikult)
   • preiskave blata
   • in določene hitre teste.

   Natančnejši seznam preiskav si lahko ogledate na ceniku za samoplačnike. Povezava je spodaj.

   Urniki odvzema biološkega materiala v laboratorijih ZDL

   SPREJEM PACIENTOVPON – PET*6.45 – 19.30

   Odvzem za hematološke, osnovne urinske preiskave, preiskave blata in hitre teste

   PON - PET

   6.45 – 19.30

   Odvzem za biokemične preiskave

   PON - PET

   6.45 – 11.30 (10.00**)

   Odvzem za ščitnične hormone

   PON - PET

   9.00 – 16.00

   Odvzem za ostale imunološke preiskave

   PON - PET

   6.45 – 11.30 (10.00**)

   Odvzem materiala, ki se pošilja v zunanje laboratorije

   PON - PET

   6.45 – 11.30 (10.00**)

   *sprejem pacientov za potrebe Pediatrične nujne medicinske pomoči (PNMP) je vsako noč od 19.30 – 6.30 ure in vse sobote, nedelje in praznike cel dan (24 ur).
   **enote Črnuče, Rudnik in Šentvid - zaradi organizacije dela.

   • Na sprejemnem mestu diagnostičnega laboratorija mora pacient oddati veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja.

   • Preiskave, ki jih opravljamo v laboratorijih ZDL, zdravnik naroči preko računalniškega sistema že v ordinaciji, zato papirna napotnica ni potrebna. Pacient dobi napotnico v roke le v primeru, ko odvzete vzorce pošljemo na analizo v zunanje laboratorije. Te napotnice mora pacient oddati skupaj s kartico zdravstvenega zavarovanja na sprejemnem mestu laboratorija.

   • Pacienti se morajo za obravnavo v diagnostičnem laboratoriju naročiti. Trenutno naročanje ni potrebno v Diagnostičnem laboratoriju v enoti Center.
    Naročanje pacienta v laboratorij se lahko izvede že ob izdaji naročilnice za laboratorij v ambulanti osebnega oz. napotnega zdravnika oziroma se lahko pacient za obravnavo v Diagnostičnem laboratoriju naroči sam.
    Samostojno se lahko naročite v laboratorij preko spodnjih povezav:
    1. Diagnostični laboratorij Bežigrad (https://narocanja.zd-lj.si/238)
    2. Diagnostični laboratorij Črnuče (https://narocanja.zd-lj.si/244)
    3. Diagnostični laboratorij Fužine (https://narocanja.zd-lj.si/251)
    4. Diagnostični laboratorij Moste (https://narocanja.zd-lj.si/250)
    5. Diagnostični laboratorij Polje (https://narocanja.zd-lj.si/245)
    6. Diagnostični laboratorij Vič (https://narocanja.zd-lj.si/285)
    7. Diagnostični laboratorij Rudnik (https://narocanja.zd-lj.si/262)
    8. Diagnostični laboratorij Šentvid (https://narocanja.zd-lj.si/248)
    9. Diagnostični laboratorij Šiška (https://narocanja.zd-lj.si/241)

    Pri izvedbi naročila sledite navodilom na spletni strani, naročate se lahko le na proste termine, ki so obarvani zeleno.

    V primeru simptomov in znakov sumljivih za covid-19 se PRED obiskom laboratorija posvetujte z osebnim zdravnikom.
   • Za samoplačniške preiskave ne potrebujete napotnice, medtem ko je zdravstvena kartica zaželena, saj za delo potrebujemo nekatere osebne podatke preiskovanca. V laboratorij pridete na lastno željo in se dogovorite za želene preiskave. Cenik in seznam preiskav, ki jih opravljamo je objavljen na spletni strani ZDL med ceniki osnovne dejavnosti.
  • Center za bolezni dojk 1

   Center za bolezni dojk v Zdravstvenem domu Ljubljana je namenjen tako preventivnim kot kurativnim pregledom dojk. Preventivni pregledi so namenjeni ženskam po 50. letu starosti in ženskam po 40. letu, ki imajo povečane dejavnike tveganja za rak dojke (po presoji napotnega zdravnika). Kurativni pregledi pa so namenjeni vsem ženskam z morebitnimi spremembami v dojkah, ki jih bodisi čutijo oz. tipajo.

   Te spremembe so lahko:

   • tipna zatrdlina, ki se tekom ciklusa ne spreminja
   • izcedek
   • ugreznjena bradavica
   • spremenjena koža dojke
   • enostranska aciklična bolečina v dojki

   V Centru za bolezni dojk se izvajajo naslednje dejavnosti:

   • klinični pregledi dojk
   • mamografija
   • UZ dojk
   • citološke punkcije
   • UZ vodene punkcije
   • svetovanje
   • učenje pravilnega samopregledovanja
  • Zdravstvenovzgojni center 19

   V zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC) ZDL se izvajajo različni programi in svetovanja za krepitev zdravja. Namen teh svetovanj je spodbujanje posameznikov (individualni pristop) in skupin prebivalcev (skupinski pristop), da bi začeli aktivno skrbeti, krepiti, ter ohranjati lastno zdravje. V programih posamezniki oblikujejo znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja. Z dvigom motivacije, znanjem, informacijami in spodbudo udeleženci teh programov spreminjajo nezdrav življenjski slog, posledično se bolje počutijo, imajo več energije, manj obolevajo, kar jih vodi v bolj kvalitetno življenje.

   ZD Ljubljana ima šest ZVC-jev, kjer timsko delajo različni strokovnjaki. Večina so diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji, diplomirani fizioterapevti, diplomirani psihologi, profesorice zdravstvene vzgoje in magistri različnih področij.

   V vseh enotah ZDL se v ZVC-jih izvajajo programi svetovanja za krepitev zdravja. Zajemajo kratke in dolge delavnice, individualne posvete in delo v lokalni skupnosti.

   Temeljne delavnice, ki se izvajajo so:
   - Življenjski slog/Zdravo živim
   - Ali sem FIT?
   - Dejavniki tveganja (Zvišan krvni sladkor, zvišan krvni tlak in zvišane maščobe v krvi)
   - Tehnike sproščanja

   Poglobljene delavnice/svetovanja so:
   - Zdravo hujšanje
   - Zdravo jem
   - Gibam se
   - Podpora pri spoprijemanju z depresijo
   - Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
   - Spoprijemanje s stresom
   - Skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja

   Več informacij o zdravstvenovzgojnih centrih in posameznih delavnicah/svetovanjih:

   https://www.skupajzazdravje.si/en/aktivnosti-za-krepitev-zdravja/delavnice-in-svetovanja/

   https://www.skupajzazdravje.si/en/aktivnosti-za-krepitev-zdravja/kje-se-lahko-udelezim-aktivnosti/

    

   Kontakti ZVC po enotah ZDL:

   EnotaKontakt
   ZVC Bežigrad

    Špela Dolinar, mag. zdr. nege, (01) 3003-371, 3003-300, spela.dolinar@zd-lj.si

   ZVC Center  Alenka Slapšak, dipl. m. s., (01) 4723-859, alenka.slapsak@zd-lj.si
   ZVC Moste-Polje

    mag. Jožica Mesarič, prof. zdr. vzg., 051 315 271, jozica.mesaric@zd-lj.si

   ZVC Šentvid

    Petra Globočnik, dipl. m. s., (01) 5837-435, petra.globocnik@zd-lj.si

   ZVC Šiška

    Valerija Palkovič, dipl. m. s., (01) 5815 234, valerija.palkovic@zd-lj.si

   ZVC Vič-Rudnik

    Tea Kosmač, dipl. m. s., mag. org. in menedžmenta soc. dej., (01) 2004-508, tea.kosmac@zd-lj.si

  • Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 3

   ZD Ljubljana ima pet Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v enotah Center, Vič-Rudnik, Šiška, Bežigrad in Moste-Polje). Osnovni cilj dejavnosti CDZ je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin.

   pdfZloženka Predstavitev CDZ

   V CENTRIH ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV OBRAVNAVAMO OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI IMAJO:

   • težave na različnih področjih razvoja (govor, motorika, kognicija, socialni razvoj...)
   • zaostanek v razvoju
   • motnje v duševnem razvoju
   • govorno jezikovne težave (motnje izreke, govorno jezikovne motnje itd.)
   • učne težave
   • prilagoditvene težave
   • čustvene in vedenjske motnje (npr. opozicionalnost, depresivna motnja, anksioznost, fobije itd.)
   • težave na področju spanja, hranjenja, izločanja
   • hiperkinetične motnje, vključno z motnjami koncentracije
   • vzgojne težave (nevodljivost, neubogljivost)
   • pervazivne razvojne motnje (vključno z motnjami avtističnega spektra)
   • tike
   • selektivni mutizem
   • stiske kot posledica izjemnih dogodkov (smrt, ločitev, preselitev....)
   • psihosomatske težave (glavoboli, bolečine, utrujenosti, ki niso telesnega izvora)
   • različne stiske zaradi nerazumevanja s starši, zatekanja v različne razvade, težav v odraščanju/osamosvajanju, občutkov manjvrednosti itd.

   Izvajamo tudi preventivne psihološke preglede otrok pri 3. letu.

   KAKO POTEKA NAŠE DELO:

   Postopek obravnave je odvisen od narave otrokove/mladostnikove težave. Lahko poteka le pri enem od strokovnjakov (npr.logopedu, psihologu), lahko pa pri celotnem timu. Običajno je otrok/mladostnik naenkrat le pri enemu strokovnjaku, občasno pa tudi pri dveh hkrati. Večinoma potekajo pregledi v naših ambulantah, po potrebi otroke opazujemo tudi v vrtcu/šoli ali celo izvedemo del diagnostičnega procesa v vrtcu.

   Člani tima med seboj sodelujemo pri skupni oceni otrokove motnje z vidika različnih strok. Iz različnih zornih kotov skušamo razjasniti in osvetliti naravo neke problematike (diagnostična faza) ter uvedemo/svetujemo ustrezno korektivno, svetovalno in/ali terapevtsko obravnavo. Po potrebi svetujemo tudi preglede pri strokovnjakih izven našega tima (npr.nevrolog, avdiolog itd.) ali obravnave (družinska terapija, skupine za samopomoč...). Pogosto se sestanemo s predstavniki šole ali vrtca in strokovnemu osebju svetujemo metode za delo z otrokom. Staršem damo priporočila za delo in vzgojne ukrepe doma. Včasih se odločimo tudi za psihoterapevtsko zdravljenje otroka/mladostnika.

   V KAKŠNI OBLIKI IZVAJAMO NAŠE OBRAVNAVE:

   Individualno delo z otrokom/mladostnikom

   • ocena razvoja na različnih področjih (govor, jezik in komunikacija, samostojnost, kognitivne sposobnosti, motorika, socialni razvoj, adaptivno/prilagoditveno vedenje, učni dosežki...)
   • obravnava otroka (psihološka, logopedska, specialno pedagoška, socialna)
   • svetovanje za usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe/vzgojno izobraževalne ustanove
   • svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki;
   • svetovanje družinam ter eventualna usmeritev k družinskim/partnerskim terapevtom

   Svetovanje staršem in drugim družinskim članom

   • svetovanje pri spodbujanju razvoja in vzgoji
   • pomoč pri boljšem uvidu v naravo otrokovih/mladostnikovih motenj ter boljšem soočanju s temi težavami
   • svetovane staršem glede vzgoje in pomoči otroku doma
   • ustrezno informiranje o zakonskih predpisih, o delu socialnih služb
   • organiziranje ogledov različnih ustanov za otroke s posebnimi potrebami

   Sodelovanje z drugimi ustanovami

   • vrtci, šole, centri za socialno delo, zavodi....

   STALNI ČLANI TIMA:

   • logoped
   • medicinska sestra
   • psiholog
   • specialist klinične psihologije
   • specialni pedagog
   • socialni delavec

   SODELUJEMO TUDI Z:

   • foniatrom
   • mobilnim specialnim pedagogom
   • nevrofizioterapevtom
   • nevrologom
   • otorinolaringologom
   • pedopsihiatrom
   • pediatrom
   • razvojnim pediatrom
   • svetovalno službo v vrtcu, šoli
   • učitelji
   • vzgojitelji
   • po potrebi tudi z drugimi strokovnjaki
  • Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 2

   Je del zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZD Ljubljana), ki obravnava specifično populacijo odvisnih od prepovedanih drog. Je del mreže osemnajstih CPZOPD v Republiki Sloveniji.

   Znaki odvisnosti od PAS se razvijejo ob ponavljajoči rabi psihoaktivne snovi (PAS):

   • odtegnitveno stanje v obdobjih nenadne prekinitve uporabe PAS,
   • povečana toleranca za določeno PAS,
   • težave pri kontroli uporabe PAS,
   • močna želja po uporabi PAS,
   • vztrajanju pri uporabi PAS kljub škodljivim posledicam,
   • dajanju večjega pomena uporabi PAS kot drugim dejavnostim in obveznostim

   Uporabniki se vključujejo v:

   • vzdrževalni substitucijski program ali
   • program ambulantne detoksikacije (zdravljenje z nadomestnimi zdravili pri odvisnih od opioidov) ter
   • v psihosocialno obravnavo.

   V CPZOPD se v sklopu obravnave pacientov na substitucijski terapiji izvaja naslednje dejavnosti:

   • psihosocialna podpora uporabnikom z motiviranjem za pozitivne spremembe v načinu njihovega življenja
   • svetovanje in pomoč ob vzpostavljanju in vzpostavitvi abstinence,
   • usmerjanje v druge programe zdravljenja odvisnosti, ki so na voljo v slovenskem prostoru
   • obravnava odvisnih s pridruženo duševno motnjo
   • psihološka specialistična obravnava
   • sekundarna preventiva pri odvisnih od prepovedanih drog (preverjanje prisotnosti s krvjo prenosljivih bolezni, svetovanje v primeru ugotovljene okužbe – usmerjanje in podpora pri zdravljenju odkritega hepatitisa C, cepljenje proti hepatitisu B, informiranje o učinkih in posledicah zlorabe ter varni uporabi PAS, poučevanje ukrepov ob predoziranju)
   • testiranje urina na prisotnost PAS (psihoaktivnih substanc)
  • Center medicine dela, prometa in športa 4

   V Centrih medicine dela, prometa in športa ZDL izvajamo preventivne zdravstvene programe z namenom varovanja zdravja aktivne populacije, voznikov motornih vozil in športnikov. Za uspešno pripravo preventivnih zdravstvenih programov je nujno potrebno sodelovanje s podjetji.

   Izvajamo analize delovnih mest in pripravljamo zdravstvene ocene tveganja, ravno tako sodelujemo pri pripravi obrazcev za IK. Po dogovoru s specialisti različnih strok organiziramo preventivne preglede pri okulistu, otologu, kardiologu, pulmologu, psihologu, pregled dojk, UZ trebuha ter sodelujemo z Zdravstvenovzgojnim centrom, ki izvaja programe v različnih delavnicah.

   OBVESTILO O DELOVANJU CMDPŠ V ČASU EPIDEMIJE

   KATERE PREGLEDE IZVAJA MDPŠ?

   • predhodni zdravstveni pregledi pred nastopom dela;
   • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede delavcev;
   • preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja*;
   • zdravstvene preglede za voznike motornih vozil vseh kategorij;
   • zdravstvene preglede  za posest in nošenje orožja;
   • preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev;
   • preglede pred začetkom šolanja na srednjih šolah in fakulteta.

   *NOVO
   Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Ljubljana izdalo pooblastilo za izvajanje zdravstvenega varstva izpostavljenih delavcev, zato lahko opravljamo preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja.
   Pooblaščena izvajalka je Sabina Dietner, dr. med, spec. medicine dela, prometa in športa.

   Preventivni zdravstveni pregledi delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja, se izvajajo na lokaciji ZD Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana, in sicer:

   Sabina Dietner, dr. med, spec. medicine dela, prometa in športa
   Naročanje na pregled:
   tel. št. 01/ 54 72 831, 01/ 54 72 845, med. sestra Antonija Horvat,
   e-naslov cmdps-fuzine@zd-lj.si

   KDO IZVAJA MDPŠ?

   Preglede na medicini dela, prometa in športa izvajajo ekipe, ki jih sestavljajo zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, DMS, VMS in SMS.

   KAKO SE NAROČITE?

   Na preglede se lahko naročite po telefonu ali e-pošti. Ob naročanju prosimo navedite kontaktno telefonsko številko, kamor vas v primeru dodatnih informacij lahko pokličemo. 

   ENOTATELEFONE-NASLOV
   ZDL CENTER 01 4723 748 (od 11.30 do 13.30) cmdps-center@zd-lj.si
   ZDL FUŽINE 01 5472 845 cmdps-fuzine@zd-lj.si
   ZDL ŠIŠKA 01 5815 332 cmdps-siska@zd-lj.si
   ZDL VIČ 01 2004 537 ali 2004 538 cmdps-vic@zd-lj.si

   Na pregled pridite tešči, razen pri pregledih za voznike amaterje in športnike; če ste sladkorni bolnik, prinesite s seboj tudi diabetični kartonček.

    

  • Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja 1

   Kardiološka ambulanta za otroke in mladostnike deluje v ZD Ljubljana – Center od leta 1999. Namenjena je populaciji otrok in mladostnikov do devetnajstega leta starosti, izjemoma starejšim. V njej izvajamo specialistične kardiološke prve in kontrolne preglede ter kardiološke preiskave:

   • snemanje EKG-ja,
   • 24-urni monitoring krvnega tlaka,
   • 24-urni EKG monitoring (Holter),
   • ultrazvočna preiskava srca (ehokardiografija),
   • obremenitveno testiranje srca (cikloergometrija).

   Obvestilo: V času epidemije osebno naročanje ni mogoče. 

   Naročanje na pregled poteka osebno, po telefonu (01 47 23 841), po e-pošti narocanje.stevan.bajic@zd-lj.si in preko spletnega portala https://narocanje.ezdrav.si. Čakalna doba je objavljena na spletnem portalu »e-Zdravje« https://cakalnedobe.ezdrav.si/. Dojenčki s sumom na resno srčno obolenje so pregledani takoj. Za takojšnje preglede starejših pacientov pa je zaželeno, da izbrani zdravnik predhodno telefonsko napove prihod pacienta in s tem olajša organizacijo dela ambulante ter obravnavo pacientov s čim manj »čakanja v čakalnici«.

   Ambulanta za bolezni srca in ožilja ali kardiološka ambulanta za odrasle je namenjena pacientom starejšim od 19 let. V njej izvajamo specialistične kardiološke in internistične prve ter kontrolne preglede, neinvazivno kardiološko diagnostiko in zdravljenje. Preiskave, ki jih izvajamo so:

   • snemanje EKG-ja
   • ultrazvočna preiskava srca (ehokardiografija)
   • obremenitveno testiranje srca na kolesu (cikloergometrijo)
   • Holter monitoring oz.24-urno snemanje EKG-ja

   Naročanje na pregled poteka osebno, po telefonu (01 47 23 795), po e-pošti narocanje.kardiologija@zd-lj.si in preko spletnega portala https://narocanje.ezdrav.si. V primeru eNaročanja preko spletnega portala prejmete okvirni datum izvedbe storitve.

  • Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo 1

   Ortodontija je posebna veja zobozdravstva, ki se ukvarja z nepravilnostmi v rasti in razvoju obraza, čeljustnic in zobovja. Specialist čeljustne in zobne ortopedije (ortodont) diagnosticira, preprečuje in zdravi zobne in obrazne nepravilnosti. Cilj je doseči izboljšanje obrazne estetike (ne le lep nasmeh), učinkovit funkcionalen griz, stabilnost doseženega stanja ter zdrava zobna in obzobna tkiva.

   Potrebo po ortodontski obravnavi ugotovi otrokov osebni zobozdravnik, ki mu v ta namen napiše napotnico. Pravico do ortodontskega zdravljenja na račun obveznega zavarovanja ima otrok oz. mladostnik, pri katerem nepravilnost odkrijemo pred 16. letom starosti in ima srednjo, težko ali zelo težko nepravilnost. Zdravljenje moramo pričeti do otrokovega 18. leta starosti. Pri starejših od 16. let in otrocih z lahkimi nepravilnostmi stroškov zdravljenja ne krije ZZZS.

  • Specialistična ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 1

   Fizikalna in rehabilitacijska medicina je samostojna specialnost, ki se ukvarja z izboljševanjem telesnih in psihičnih funkcij pri kroničnih bolnikih, kar jim omogoča večjo dejavnost in boljšo kakovost življenja. Pacient je individualno obravnavan glede na osebne in okoljske dejavnike, delo

   Program dela:

   • Usmerjena anamneza, klinični pregled in diagnostika, ki vključuje vse dimenzije telesnih funkcij, povezanih z rehabilitacijo, skladno z merili mednarodnega klasificiranja
   • Ocenjevanje in vrednotenje omejitev glede na rehabilitacijski proces
   • Napotitev na diagnostične preiskave (RTG, UZ, MRI in drugo), ki so potrebne za opredelitev strukturnih sprememb
   • Izdelava rehabilitacijskega načrta
    Pacient je individualno obravnavan glede na potrebe in možnosti. Pri starejši populaciji gre predvsem
    za degenerativne spremembe, ki so neozdravljive. Pomembna je predvsem edukacija, kako lajšati
    bolečine in kako ohraniti obstoječe funkcije. Cilj je povečati gibljivost in mišično moč ter tako izboljšati
    kvaliteto življenja
   • Predpisovanje fizikalne in delovne terapije, ki jo opravljajo drugi izvajalci rehabilitacijskega tima
   • Predpisovanje zdravil za ponovno vzpostavitev in izboljšanje telesne funkcije, na primer zdravljenje bolečine, protivnetno zdravljenje, uravnavanje mišičnega tonusa ipd
   • Predpisovanje medicinsko tehničnih pripomočkov (MTP) s pooblastili sekundarnega nivoja. Svetovanje glede obutve, ortoz in vložkov
   • Ocena stanja in izida rehabilitacijske obravnave po končanem zdravljenju, tudi prognoza in priporočila za nadaljnje ukrepe. Ocenijo se tudi pomembni dejavniki doma in v službi, napišemo tudi mnenje za obravnavo na invalidski komisiji
   • Sodelovanje s specialisti sorodnih medicinskih panog, po potrebi napotitev bolnika k nevrologu, nevrokirurgu, ortopedu, revmatologu ali za sprejem v bolnišnico
   • Edukacija bolnika
    V obdobju odraščanja je najpogostejša patologija slaba drža, bolečine zaradi rasti in pa sum zaradi
    nepravilnega razvoja, drugih patoloških stanj ali športnih poškodb. Delujemo preventivno in kurativno.
    Z redno vadbo in vodenjem slabo držo preprečimo in s tem odpravljamo prezgodnje degenerativne
    spremembe
  • Specialistična ambulanta za očesne bolezni 1

   KAJ OBSEGA?

   Specialistične ambulante za očesne bolezni v ZD Ljubljana so usmerjene v celostno ambulantno obravnavo, oskrbo in zdravje oči otrok, mladine in odraslih. Obsegajo odkrivanje, zdravljenje in vodenje očesnih bolezni, bolnikom pa zagotavljajo tudi preventivne očesne preglede, ki so velikega pomena zlasti pri nekaterih kroničnih boleznih, kot je sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk  ter nekaterih očesnih boleznih in stanjih, kot je zelena mrena, starostna degeneracija rumene pege in visoka kratkovidnost.

   ORGANIZACIJA

   V ZD Ljubljana specialisti oftalmologije izvajajo dejavnost na treh lokacijah. V ZD Ljubljana-Vič-Rudnik in ZD Ljubljana-Bežigrad, so specialistične ambulante namenjene predvsem pregledu in oskrbi odraslih, v ZD Ljubljana-Center pa otrok in mladine.

   KAKO DO PREGLEDA?

   Kadar vaš družinski ali pri otrocih, otroški zdravnik, oceni, da je za ugotavljanje in zdravljenje vaše bolezni ali stanja potreben pregled pri specialistu za očesne bolezni, vam izda napotnico za določeno obdobje. To obdobje začne veljati šele takrat, ko vas izbrani očesni zdravnik sprejme na prvi pregled. Brez napotnice lahko pridete na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja k specialistu za očesne bolezni le za predpis očal ali če potrebujete nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč in vaš osebni ali nadomesti zdravnik ni dosegljiv. Zavedati pa se morate, da če nimate napotnice in uveljavljate nujno storitev ter se po pregledu izkaže, da pregled ni bil nujen, krijete stroške pregleda in obravnave sami, kot samoplačnik.

   KAJ ŠE NUDIMO?

   • preglede in mnenja za podaljšanje vozniškega dovoljenja ter za potrebe medicine dela, prometa in športa
   • preglede za kontaktne leče in uvajanje v nošenje kontaktnih leč
   • manjše operativne posege na vekah in okolici očesa, kot so kožne bradavice in fibromi
   • različne diagnostične preiskave kot so:
    • kinetična in statična perimetrija (pregledi vidnega polja)
    • avtomatična refraktometrija in keratometrija
    • avtomatično in nekontaktno merjenje očesnega pritiska
    • slikanje očesnega ozadja
    • preiskavo nočnega vida na niktometru
    • merjenje debeline roženice oz. pahimetrijo
    • roženično topografijo

   Oči so naše okno v svet in mi sami moramo biti prvi, ki bomo poskrbeli za njihovo zdravje.

   Zavedati se moramo, da določeni procesi lahko okvarijo naš vid, ne da bi nas pri tem bolele oči, in jih opazimo šele takrat, ko so že precej napredovali v fazo bolezni, zaradi česar je učinkovito zdravljenje pogosto znatno težje.

   Zavedati se moramo, da velikokrat procesi, ki okvarijo naš vid in naše oči ne bolijo in jih opazimo, ko so že v precej napredovali fazi bolezni in je zato učinkovito zdravljenje pogosto znatno težje.

   Da bi se temu izognili, vam priporočamo natančen pregled pri specialistu oftalmologu, nikakor pa ni dobro razmišljati, da morda potrebujete le nova očala in se zadovoljiti le s pregledom pri optiku.

  • Spec. ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla 1

   V specialistični ambulanti za bolezni ušes, nosu in grla izvajamo naslednje ambulantne storitve:

   • splošni otorinolaringološki pregled, diagnostiko in zdravljenje bolezni ušes, nosu in grla otrok in mladine do 19. leta starosti,
   • preiskave sluha pri sumu na okvaro sluha, ugotovljeno predvsem v sklopu sistematike šolskih otrok,
   • splošni otorinolaringološki pregled in dodatne preiskave za potrebe Centra za medicino dela, prometa in športa.

   Obravnava otrok v otorinolaringološki ambulanti je dokaj specifična, pri mlajših zdravnik anamnezo pridobi od staršev ali spremljevalcev, nato sledi klinični pregled in dodatna diagnostika, ki vključuje subjektivne in objektivne preiskave sluha ter eventuelno pregled ravnotežja (bitermalni frekvenčni vestibulogram- BFV).

   Med subjektivnimi preiskavami izvajamo akumetrično preiskavo sluha, test sluha z glasbenimi vilicami in avdiometrijo v gluhi komori. Med objektivnimi preiskavami izvajamo timpanometrijo, stapedius refleks, test zvočnega sevanja ušesa (tranzitornih atoakustičnih emisij- TOAE). Klinični pregled in preiskave so neboleče.

   Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla se nahaja v enoti Center.

   Na pregled se je potrebno naročiti z napotnico osebnega zdravnika.

  • Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo - pedontolog 1

   Specialist pedontolog izvaja preventivne zobozdravstvene preglede do tretjega leta starosti otroka. V okviru pregleda, seznani starše o pravilni prehrani, ustni higieni in o preprečevanju nastanka zobne gnilobe.

   Pedontolog izvaja preventivne preglede do otrokovega tretjega leta starosti in tudi zdravljenja, če so potrebna. Zato ni potrebna napotnica.

   Za otroke, ki so starejši od treh let ali so že pred tretjim letom opredeljeni pri zobozdravniku in potrebujejo pedontologa, vam napotnico izda otrokov osebni zobozdravnik.

   Namesto pedontologa lahko preventivne preglede pri otroku do tretjega leta starosti izvede zobozdravnik za otroke in mladino, dodatno usposobljen za preventivno zdravstveno varstvo.

 • Javna naročila 115

  Vsa javna naročila ZD Ljubljana in pripadajoča dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročil.

 • Zaposlitve 1
 • Ceniki 4
 • Mediacijski center 8
 • Samoplačniške storitve 15
 • Navodila za starše 3
 • Testiranje in cepljenje 10
 • Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov 6
banner cepljenje
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.