In case of symptoms suspected of COVID-19 (fever, cough, shortness of breath, cold, sore throat, diarrhoea, vomiting), make an appointment over the phone and do not enter community health centre unannounced.

Search... SL EN Login

Login for employees

Obvestila

Podatki kažejo, da se nasilje v družini v kriznem obdobju poveča, zato je pomembno, da so žrtvam na čim več mestih na voljo informacije, kje lahko dobijo pomoč.

Nekaj ključnih podatkov organizacij, ki delujejo na tem področju:

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: 

 • vsak delavnik od 9. do 15. ure: klic na telefonsko številko 031 699 333, klicatelja lahko pokličejo nazaj, da s klicem nima stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko,
 • vsak dan od 12. do 18. ure: klic na SOS telefon – 080 11 55,
 • svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si,
 • obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja (klicna 080 11 55). 
 • Online podporna skupina: https://drustvo-sos.si/sos-in-mediji/online-podporna-skupina/;

https://drustvo-sos.si/projekt/tukaj-lahko-dobite-podporo-in-pomoc/

Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 700 120

Društvo Ženska svetovalnica – Krizni center: 031 233 211

 

Psihološka podpora ZD Ljubljana za paciente v epidemiološki situaciji

Kontaktni telefon: 051 684 253, vsak delovnik od 13:00 do 19:00
Elektronski naslov: psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si

Spoštovani,

glede na Odredbo Ministrstva za zdravje št. 0070-33/2020 z dne 13.3.2020 zaradi trenutne epidemiološke situacije v Centrih medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Ljubljana odpovedujemo vse preventivne zdravstvene preglede delavcev.

Aktivne so le ambulante v CMDPŠ Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana, kjer do nadaljnjega opravljajo le nujne periodične preglede delavcev, ki so potrebni za nemoteno delovanje nujnih dejavnosti v trenutni situaciji (zdravstveni delavci, delavci v lekarnah, komunalne dejavnosti, energetika, dejavnosti varovanja, ...) in vse predhodne preglede v omenjenih dejavnostih. Za informacije o pregledih kontaktirajte cmdps-fuzine@zd-lj.si ali  marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si ali pokličite na tel. številko: 01 547 28 45.

V ostalih enotah CMDPŠ za naša pogodbena podjetja nudimo le konzultacije:

Z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije z novim koronavirusom delovnim organizacijam svetujemo naslednje korake (vir: Združenje medicine dela, prometa in športa):

1. Identificirajte delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta, kjer je na istem mestu prisotnih večje število zaposlenih, delovna mesta, kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi, ter delovna mesta, kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje. Poiščite ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala ipd.

2. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte

Npr. drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje, več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico, malicanje v pisarnah, prerazporeditev stolov v jedilnicah, omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih, ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine, reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru – pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene, pri večizmenskem delu zmanjšati obseg proizvodnje, upočasniti tekoče trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom, zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat, pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev, reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi ipd.

3. Dobra higiena delovnega mesta

Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah, obvezno čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, miške, telefoni, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).

4. Samozaščita in odgovornost do drugih

Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj delujejo kot zgled za ostale.

5. Prerazporeditve in čakanje na delo

V kolikor bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih
 • delavci na kemoterapiji
 • nosečnice
 • težja srčno-žilna obolenja
 • sladkorna bolezen na inzulinu
 • stanja po kapi
 • težje bolezni dihal
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih)
 • kronične bolezni jeter
 • kronična ledvična bolezen
 • delavci, stari nad 55 let
 • delavci, ki neposredno skrbijo za bolj ogrožene skupine bolnikov in nimajo možnosti izolacije
 • ostala obolenja po presoji zdravnika

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa. V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi, se delavca napoti/konzultira pooblaščenega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delu predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Začasna prekinitev delovnega procesa

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov. Za dodatne pojasnitve kontaktirajte vašega pooblaščenega izvajalca medicine dela.

Uporabni materiali:

Dodatne informacije najdete na naslovu:

anticovid.zmdps.si 

Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

Priporočila NIJZ za starejše v času epidemije

Spoštovani zaposleni v Zdravstvenem domu Ljubljana!

Situacija, v kakršni se nahajamo v zadnjih tednih, je specifična za vse nas, še posebej za vas spoštovane sodelavke in sodelavci, ki ste pri svojem delu izpostavljeni dodatnim obremenitvam, ki terjajo od vas znatne napore in posebne delovne izzive.

Zavedamo se, da zaradi vašega dela v teh težkih in posebnih razmerah trpi tudi vaše življenje doma. Zato se še posebej zahvaljujemo tudi vašim svojcem oz. družinam, ki jim pripadate. V vodstvu bi želeli poudariti, da bomo naredili vse, kar je v naši moči in kar nam narekujejo pravila, da bi vaše delo na delovnih mestih potekalo čim manj moteno, čim manj obremenjujoče in predvsem varno.

Vsak od nas razume reakcijo posameznikov in skupin na otežene razmere. Pri tem pa bi želeli poudariti, da bomo v Zdravstvenem domu Ljubljana še naprej in z nezmanjšano intenzivnostjo vzdrževali visoko raven solidarnosti, osebne pomoči, razumevanja in vsega ostalega, kar tvori uspešno sodelovanje med našimi zdravstvenimi timi oz. zaposlenimi.

Veliko uspeha in ostanite zdravi.

Vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana

Spoštovani uporabniki storitev Zdravstvenega doma Ljubljana, spoštovani prebivalci Mestne občine Ljubljana!

Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste prepoznali resnost epidemiološke situacije, v kateri se nahajamo, z nami sodelujete in nam pri tem izkazujete tudi različne oblike pomoči, da bi olajšali delo našim zdravstvenim delavcem.

Prav tako se zahvaljujemo vsem zdravstvenim timom iz zdravstvenih domov v okolici Ljubljane, ki z nami sodelujete in nam pomagate pri reševanju aktualnih epidemioloških razmer.

Z upoštevanjem navodil, priporočil in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja okužbe bolezni COVID-19 med prebivalstvom, nam omogočate delo s tistimi bolniki, ki našo pomoč resnično potrebujejo.

Prosimo vas, da še naprej sodelujete z nami ter upoštevate navodila, ki jih narekujejo trenutne okoliščine.

Vodstvo in zaposleni Zdravstvenega doma Ljubljana

Medicinski sestri na triažnem mestu ob vstopu v zdravstveni dom navedite TOČNE IN RESNIČNE podatke o:

 • vašem zdravstvenem stanju,
 • morebitnem gibanju na ogroženih območjih ter
 • stikih z okuženimi osebami.

Z navedbo neresničnih podatkov ogrožate svoje zdravje in zdravje vseh drugih.

V kolikor boste navedli lažne podatke, vas bomo kazensko ovadili na podlagi 177. člena Kazenskega zakonika (prenašanje nalezljivih bolezni).

Uporabnike storitev zobozdravstvenih ambulant v ZD Jarše, Kvedrova cesta 31, obveščamo, da je dejavnost Zobozdravstvenega varstva odraslih v ZD Jarše zaradi zagotavljanja varnega okolja od 9.3.2020 do preklica, začasno preseljena v ZD Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana. V trenutni epidemiološki situaciji zaradi kadrovske stiske v enoti Jarše ne moremo urediti dodatnega nadzorovanega vstopa v obliki triažnega mesta, kot to zagotavljamo v večjih enotah. Glede na usmeritve in priporočila NIJZ in Ministrstva za zdravje v zvezi s pojavom koronavirusa v tem trenutku tako ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije kakovostne in varne zdravstvene obravnave uporabnikov storitev.


Zobozdravnika sta začasno preseljena v ZD FUŽINE, Preglov trg 14, Ljubljana:
- Nataša Knežić Vranić, dr.dent.med. – I.nad.
- Orce Velkovski, dr.dent.med. – I.nad.

Vse informacije o urniku dela preseljenih izvajalcev pacienti prejmejo na telefonski številki hišne centrale enote ZD Fužine na tel.: 01/54 72 800 ter spletnem urniku posameznega izvajalca na spletni strani www.zd-lj.si.

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.

Page 4 of 7

Simulation Centre

Mediation Centre

Model Practices in Family Healthcare

Read more

CHC LJUBLJANA PRESENTATION VIDEO

By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.