V primeru povišane telesne temperature in znakov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje) se najprej posvetujte s svojim osebnim zdravnikom po telefonu ali e-pošti!

Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

Obvestila

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo naši področni enoti ZD Črnuče, Primožičeva ulica 2 in ZD Polje, Cesta 30. avgusta 2.

Delo v ZD Črnuče bo do septembra potekalo le v dopoldanskem delovnem času. Zagotavljali bomo zdravstveno varstvo odraslih, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine ter zobozdravstveno varstvo odraslih, delo razvojne ambulante in centra za duševno zdravje. Zdravstveni varstvi predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine pa do septembra, kot običajno v poletnih mesecih, ostaneta v novem prizidku enote Bežigrad.

V ZD Polje bodo z delom pričeli v zdravstvenem varstvu odraslih, šolskih otrok in mladine, otroškem in odraslem zobozdravstvu ter ortodontski ambulanti.

V ZD Polje bosta s ponedeljkom začasno, do preklica, pričela delovati tudi zobozdravnika Nataša Knežič Vranić, dr. dent. med. in Orce Velkovski, dr. dent. med., iz področne enote ZD Jarše, kjer v trenutnih razmerah ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije dela za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Za vse dodatne informacije o urnikih dela izvajalcev se uporabniki storitev lahko obrnejo na hišno centralo ZD Polje, tel: 01 58 64 900 ali na spletni urnik posameznega izvajalca.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, odpiramo področno enoto ZD Polje, Cesta 30. avgusta 2.

V ZD Polje bodo z delom pričeli v zdravstvenem varstvu odraslih, šolskih otrok in mladine, otroškem in odraslem zobozdravstvu ter ortodontski ambulanti.

V ZD Polje bosta s ponedeljkom začasno, do preklica, pričela delovati tudi zobozdravnika Nataša Knežič Vranić, dr. dent. med. in Orce Velkovski, dr. dent. med., iz področne enote ZD Jarše, kjer v trenutnih razmerah ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije dela za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Za vse dodatne informacije o urnikih dela izvajalcev se uporabniki storitev lahko obrnejo na hišno centralo ZD Polje, tel: 01 58 64 900 ali na spletni urnik posameznega izvajalca.

Zobozdravstvene ordinacije pričnejo z rednim delom predvidoma v tretjem tednu maja, in sicer za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Bolniki s sumom na COVID-19 ali potrjenim COVID-19 bodo v primeru nujnega zobozdravstvenega stanja po telefonski triaži s strani osebnega zobozdravnika napoteni na COVID nujno vstopno točko za zobozdravstvo.

Zaradi spremenjene organizacije dela v zobozdravstvenih ambulantah, ki je potrebna zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem okužbe COVID-19, so vsi že dogovorjeni termini odpovedani. Pacienti bodo naknadno obveščeni o novih terminih.

Nujna stanja v zobozdravstvu so:

 • močan zobobol (nevzdržna huda stalna bolečina, ki traja več kot 24 ur in analgetik ne pomaga);
 • akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust, zvišana telesna temperatura);
 • močnejša krvavitev po oralno kirurškem posegu, ki se sama ne ustavi po določenem času;
 • poškodbe (poškodba v področju zgornje in spodnje čeljusti oz. ustne votline).

Ob vikendih in praznikih med 8.00 in 13.00 uro na Metelkovi ulici 9, Ljubljana deluje zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v sklopu dežurne službe.

Naročanje je OBVEZNO. Triažni zobozdravnik za posvet in naročanje je pacientom dosegljiv med 8.00 in 12.00 uro na telefonski številki 01 30 09 668.
Nujna zobozdravstvena obravnava pacientov brez predhodnega naročanja ni mogoča.

Nočna zobozdravstvena ambulanta je do preklica ukinjena.

Spoštovani,

v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno pričenjamo z izvajanjem vseh preventivnih zdravstvenih pregledov. Preventivni pregledi bodo potekali v skladu s posebnimi pogoji, ki preprečujejo širjenje epidemije COVID 19.
Na pregledu bomo obravnavali samo kandidate brez znakov okužbe dihal in brez stikov z okuženimi s COVID-19. Ob naročilu boste prejeli navodila za zaposlene, prosimo, da se jih držijo. Delo v ambulanti bo prilagojeno epidemiji, zato je nujno, da se zaposleni držijo dogovorjene ure pregleda, saj  bo vstop v zdravstveni dom  dovoljen le ob času naročenega pregleda. Za naročanje in dodatne informacije kontaktirajte ambulanto pooblaščenega izvajalca medicine dela v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Obvestilo za voznike
Od 18.5.2020 v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno opravljamo zdravstvene preglede voznikov.

Za naša pogodbena podjetja nudimo konzultacije:
- ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9: cmdps-center@zd-lj.si ter neda.dovjak@zd-lj.si in alenka.lestan@zd-lj.si
- ZD Ljubljana – Fužine, Preglov trg 14: cmdps-fuzine@zd-lj.si ter marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Šiška, Derčeva ulica 5: cmdps-siska@zd-lj.si in janez.strupi@zd-lj.si in neva.marusic@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Vič-Rudnik, Šestova ulica 10: cmdps-vic@zd-lj.si in alenka.vojvoda@zd-lj.si ter mateja.bukovec@zd-lj.si

Z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije COVID-19 ob ponovnem zagonu delovnih procesov delovnim organizacijam svetujemo upoštevanje navodil, ki jih je pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje za posamezne dejavnosti (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19), in naslednje splošne ukrepe:

PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH POGOJEV V ČASU EPIDEMIJE

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne pogoje za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju.

Podjetjem svetujemo, v kolikor tega še niso naredila, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Delodajalec mora pred začetkom »vračanja na delo« na predlog strokovnega sodelavca in/ali specialista medicine dela označiti delovna mesta kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno COVID - 19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami).

Na teh delovnih mestih je potrebno izvesti reorganizacijo dela. V kolikor ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1,5 m je zaposlenim (in strankam) potrebno zagotoviti osebna zaščitna sredstva. Če se navedeni ukrepi ne morejo dosledno upoštevati, je s teh delovnih mest potrebno premestiti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti.

1. UKREPI PRED PONOVNIM ZAGONOM PROIZVODNJE

a) Reorganizacija dela
Delovni proces je potrebno vnaprej načrtovati tako, da bo ves čas zagotovljena varna razdalja 1,5 m med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami (tudi v času malice in prihoda na delo oz. odhoda domov).

Predlogi ukrepov:
- delo v »izolaciji« (brez kontaktov z drugimi) ali od doma;
- preprečevanje vstopa v podjetje osebam z znaki prehladnega obolenja ali vročino (merjenje temperature ob vhodu);
- preprečevanje gneče na vhodu v podjetje:
o drseči delovni čas,
o uvedba 30 - 60 minutnega premora med dopoldansko in popoldansko izmeno;
- redčenje števila zaposlenih v prostoru:
o uvedba dodatne izmene, zmanjšanje obsega proizvodnje,
o upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
o zmanjševanje norme oz. hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko posluževal le en delavec naenkrat;
- pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi;
- preprečevanje tesnih stikov med odmorom za malico:
o več terminov za malico,
o podaljšanje časa za malico,
o malicanje v pisarnah, proizvodnji (lunch paketi),
o prerazporeditev stolov v jedilnicah;
- ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine;
- omejevanje ne nujnih medsebojnih stikov (sestanki preko internetnih povezav in/ali omejevanje števila sestankov in udeležencev sestankov);
- prerazporeditev delovnih miz…

b) Higiena delovnega mesta in osebna higiena
Za zaposlene je potrebno pripraviti jasna navodila za higieno na delovnem mestu s poudarkom na rednem in doslednem umivanju rok, pravilni uporabi obraznih mask ter razkuževanju površin, ki se mora opraviti vsaj ob koncu vsake izmene. Za površine, ki se jih pogosteje dotika več oseb, svetujemo sprotno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki.

Predlogi ukrepov:
- redno zračenje prostorov;
- redno čiščenje oz. razkuževanje površin (ne spregledati najbolj kritičnih točk – kljuke, tipkovnice, zvonci,…);
- uporaba kirurških ali pralnih mask;
- redno umivanje in razkuževanje rok;
- uporabo rokavic svetujemo le v primerih, kjer to zahteva proces dela:
o rokavic ne razkužujemo, saj lahko razkužilo poveča njihovo prepustnost,
o medtem ko jih nosimo, se z njimi ne dotikamo obraza,
o z istimi rokavicami ne delamo na različnih deloviščih,
o po uporabi jih odvržemo v koš, oziroma na dogovorjeno mesto.

c) Zagotovitev zaščitnih sredstev za izvajanje predvidenih ukrepov:
Za vse predvidene ukrepe je potrebno pravočasno zagotoviti potrebno zaščitno opremo, dezinfekcijska sredstva, kader in ostalo opremo.

d) Seznanitev zaposlenih z novim načinom dela
Zaposlene je potrebno še pred prihodom na delo seznaniti s spremembami in jim podati natančna navodila za delo v novih razmerah (oglasna deska, plakati, elektronska pošta, displej). Izobraževanje se ponovi prvi dan dela in to pred pričetkom dela. Poudarek naj bo na izobraževanju delovodij. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadrejenega in ostati doma, če imajo znake bolezni dihal ali vročino.


2. AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVAJATI MED OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

Informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na delovnih mestih mora potekati kontinuirano tudi po ponovnem zagonu dela.
Dosledno izvajanje ukrepov je potrebno redno (tudi večkrat dnevno) preverjati. Za preverjanje izvajanja ukrepov se imenuje odgovorno(e) osebo(e).
Povečevanje obsega proizvodnje oz. storitev mora potekati postopno ob upoštevanju trenutne epidemiološke slike, na podlagi katere se pred vsako načrtovano spremembo na novo oceni tveganje in pripravi nov načrt preventivnih ukrepov.

3. NAČRT UKREPANJA OB POTRJENI OKUŽBI ALI SUMU NA OKUŽBO V PODJETJU

Vsako podjetje mora pred ponovnim obratovanjem pripraviti načrt ukrepanja v primeru prisotnosti okuženega delavca na delovnem mestu, ki mora predvideti postopek izolacije obolele osebe, razkuževanje delovnega mesta obolele osebe (začasno zaprtje delovišča) in preverjanje kontaktov na delovnem mestu.

Bolnikove tesne kontakte na delovnem mestu se obvesti. Nadaljnja obravnava tesnih kontaktov bolnika je v pristojnosti epidemiologa OE NIJZ.

4. ODGOVORNOST

Odgovornost delodajalca je, da zagotovi varne pogoje dela za zagotavljanje zaščite zaposlenih pred okužbo s COVID -19 na delovnem mestu, dolžnost delavca pa, da ukrepe spoštuje. Delodajalec določi osebo odgovorno za izvajanje nadzora nad uvedenimi ukrepi in sankcije v primeru kršitve ukrepov. V primeru dokazane okužbe na delovnem mestu gre lahko tudi za t.i. poškodbo pri delu po navodilih ZZZS oz. za poklicno bolezen. O tem je potrebno seznaniti tudi delavce.

Podatki kažejo, da se nasilje v družini v kriznem obdobju poveča, zato je pomembno, da so žrtvam na čim več mestih na voljo informacije, kje lahko dobijo pomoč.

Nekaj ključnih podatkov organizacij, ki delujejo na tem področju:

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: 

 • vsak delavnik od 9. do 15. ure: klic na telefonsko številko 031 699 333, klicatelja lahko pokličejo nazaj, da s klicem nima stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko,
 • vsak dan od 12. do 18. ure: klic na SOS telefon – 080 11 55,
 • svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si,
 • obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja (klicna 080 11 55). 
 • Online podporna skupina: https://drustvo-sos.si/sos-in-mediji/online-podporna-skupina/;

https://drustvo-sos.si/projekt/tukaj-lahko-dobite-podporo-in-pomoc/

Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 700 120

Društvo Ženska svetovalnica – Krizni center: 031 233 211

 

Psihološka podpora ZD Ljubljana za paciente v epidemiološki situaciji

Kontaktni telefon: 051 684 253, vsak delovnik od 13:00 do 19:00
Elektronski naslov: psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si

Spoštovani,

glede na Odredbo Ministrstva za zdravje št. 0070-33/2020 z dne 13.3.2020 zaradi trenutne epidemiološke situacije v Centrih medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Ljubljana odpovedujemo vse preventivne zdravstvene preglede delavcev.

Aktivne so le ambulante v CMDPŠ Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana, kjer do nadaljnjega opravljajo le nujne periodične preglede delavcev, ki so potrebni za nemoteno delovanje nujnih dejavnosti v trenutni situaciji (zdravstveni delavci, delavci v lekarnah, komunalne dejavnosti, energetika, dejavnosti varovanja, ...) in vse predhodne preglede v omenjenih dejavnostih. Za informacije o pregledih kontaktirajte cmdps-fuzine@zd-lj.si ali  marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si ali pokličite na tel. številko: 01 547 28 45.

V ostalih enotah CMDPŠ za naša pogodbena podjetja nudimo le konzultacije:

Z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije z novim koronavirusom delovnim organizacijam svetujemo naslednje korake (vir: Združenje medicine dela, prometa in športa):

1. Identificirajte delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta, kjer je na istem mestu prisotnih večje število zaposlenih, delovna mesta, kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi, ter delovna mesta, kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje. Poiščite ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala ipd.

2. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte

Npr. drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje, več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico, malicanje v pisarnah, prerazporeditev stolov v jedilnicah, omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih, ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine, reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru – pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene, pri večizmenskem delu zmanjšati obseg proizvodnje, upočasniti tekoče trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom, zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat, pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev, reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi ipd.

3. Dobra higiena delovnega mesta

Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah, obvezno čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, miške, telefoni, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).

4. Samozaščita in odgovornost do drugih

Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj delujejo kot zgled za ostale.

5. Prerazporeditve in čakanje na delo

V kolikor bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih
 • delavci na kemoterapiji
 • nosečnice
 • težja srčno-žilna obolenja
 • sladkorna bolezen na inzulinu
 • stanja po kapi
 • težje bolezni dihal
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih)
 • kronične bolezni jeter
 • kronična ledvična bolezen
 • delavci, stari nad 55 let
 • delavci, ki neposredno skrbijo za bolj ogrožene skupine bolnikov in nimajo možnosti izolacije
 • ostala obolenja po presoji zdravnika

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa. V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi, se delavca napoti/konzultira pooblaščenega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delu predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Začasna prekinitev delovnega procesa

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov. Za dodatne pojasnitve kontaktirajte vašega pooblaščenega izvajalca medicine dela.

Uporabni materiali:

Dodatne informacije najdete na naslovu:

anticovid.zmdps.si 

Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

Priporočila NIJZ za starejše v času epidemije

Spoštovani zaposleni v Zdravstvenem domu Ljubljana!

Situacija, v kakršni se nahajamo v zadnjih tednih, je specifična za vse nas, še posebej za vas spoštovane sodelavke in sodelavci, ki ste pri svojem delu izpostavljeni dodatnim obremenitvam, ki terjajo od vas znatne napore in posebne delovne izzive.

Zavedamo se, da zaradi vašega dela v teh težkih in posebnih razmerah trpi tudi vaše življenje doma. Zato se še posebej zahvaljujemo tudi vašim svojcem oz. družinam, ki jim pripadate. V vodstvu bi želeli poudariti, da bomo naredili vse, kar je v naši moči in kar nam narekujejo pravila, da bi vaše delo na delovnih mestih potekalo čim manj moteno, čim manj obremenjujoče in predvsem varno.

Vsak od nas razume reakcijo posameznikov in skupin na otežene razmere. Pri tem pa bi želeli poudariti, da bomo v Zdravstvenem domu Ljubljana še naprej in z nezmanjšano intenzivnostjo vzdrževali visoko raven solidarnosti, osebne pomoči, razumevanja in vsega ostalega, kar tvori uspešno sodelovanje med našimi zdravstvenimi timi oz. zaposlenimi.

Veliko uspeha in ostanite zdravi.

Vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana

Spoštovani uporabniki storitev Zdravstvenega doma Ljubljana, spoštovani prebivalci Mestne občine Ljubljana!

Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste prepoznali resnost epidemiološke situacije, v kateri se nahajamo, z nami sodelujete in nam pri tem izkazujete tudi različne oblike pomoči, da bi olajšali delo našim zdravstvenim delavcem.

Prav tako se zahvaljujemo vsem zdravstvenim timom iz zdravstvenih domov v okolici Ljubljane, ki z nami sodelujete in nam pomagate pri reševanju aktualnih epidemioloških razmer.

Z upoštevanjem navodil, priporočil in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja okužbe bolezni COVID-19 med prebivalstvom, nam omogočate delo s tistimi bolniki, ki našo pomoč resnično potrebujejo.

Prosimo vas, da še naprej sodelujete z nami ter upoštevate navodila, ki jih narekujejo trenutne okoliščine.

Vodstvo in zaposleni Zdravstvenega doma Ljubljana

Stran 4 od 7
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.