• Otrokov izbrani osebni pediater, ki ga obiščete zaradi bolezni ali poškodbe, opravi pregled in če je potrebno napoti otroka na laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje, ultrazvočne preiskave…
 • Na osnovi ugotovitev odredi zdravljenje in vam tudi svetuje.
 • V primerih, ko so potrebne zahtevnejše preiskave in posvetovanje z drugimi specialisti, napoti otroka k specialistu v specialistično ambulanto ali v bolnišnico.
 • Vodi vso otrokovo zdravstveno dokumentacijo, ker le tako lahko pravočasno ukrepa in vam svetuje, tudi ko se otrok vrne iz bolnišnice ali po daljši obravnavi pri specialistu.
 • Praviloma nadaljuje z zdravljenjem in nadzira okrevanje otroka, v primerih kronične bolezni vas tudi podpira in usmerja k čim večji samostojnosti pri vodenju otrokove bolezni ter ukrepa pri poslabšanju le-te.
 • Če je potrebno, odredi obisk patronažne medicinske sestre ali zdravstvene nege na domu, ali otroka napoti na fizioterapijo.
 • Otrokov osebni pediater vas prijazno povabi tudi na preventivne preglede in cepljenja, do katerih je otrok upravičen iz nacionalnega preventivnega programa. Preventivni pregledi so prav tako namenjeni odkrivanju neugodnih socialnih dejavnikov za otrokov razvoj in nezdravih življenjskih navad v okolju v katerem živi (lokalna skupnost, vrtec).
 • V okviru preventivnih pregledov je otrok v celoti cepljen proti nalezljivim boleznim, nekatera cepljenja so obvezna.

Prav je, da se na povabilo na preventivni pregled odzovete, saj so preventivni pregledi namenjeni spremljanju rasti in razvoja vašega otroka, ugotavljanju telesnega in duševnega zdravja s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in motenj, ko te še niso očitne in jih lahko sami prezrete.

Otrokov izbrani osebni pediater ima še naslednja pooblastila, ki so podrobneje opisana v pravilih ZZZS:

 • predpiše otroku zdravila na recept
 • predpiše medicinsko-tehnične pripomočke
 • otroka napoti v bolnišnico ali specialistu v nadaljnjo obravnavo
 • ugotavlja upravičenost do začasne zadržanosti od dela zaradi nege družinskega člana in vam izda obrazec o bolniškem staležu za vašega delodajalca
 • poda predlog za podaljšanje bolniškega staleža in napotitve na zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku zavoda ali zdravstveni komisiji
 • vas napoti na zdravstveno komisijo zaradi napotitve na zdraviliško zdravljenje
 • glede na utemeljeno potrebo odredi prevoz z reševalnim ali drugim vozilom
 • izstavi obrazec za povračilo potnih stroškov