Osebnega zdravnika ste si ob podpisu »izjave o izbiri« izbrali za obdobje najmanj enega leta.

 V primeru, da boste zamenjali osebnega zdravnika po enem letu, pri novem izbranem osebnem zdravniku samo podpišete izjavo o izbiri.

Osebnega zdravnika lahko zamenjate tudi prej:

  • če se preselite za stalno ali daljše časovno obdobje,
  • če je zdravnik odsoten več kot tri mesece,
  • če pride med vami in zdravnikom do nesoglasji ali nesporazuma,
  • če ministrstvo za zdravje ali zdravniška zbornica ugotovi, da postopki zdravljenja niso bili v skladu z doktrino stroke in je to razlog za nezaupanje.

V primeru, da ste osebnega zdravnika zamenjali prej kot v enem letu, morate navesti tudi razlog zamenjave ob podpisu izjave o izbiri.

Priporočamo, da za otroke, starši izberete pediatra v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok.

Mladostnicam in mladostnikom prav tako priporočamo, da si svojega osebnega zdravnika izberejo v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine.

NA VIDNEM MESTU, PRAVILOMA V ČAKALNICI, JE SEZNAM ZDRAVNIKOV, KI ŠE OPREDELJUJEJO PACIENTE.