• Izbrani osebni zdravnik, ki ga obiščete zaradi bolezni ali poškodbe, opravi pregled in če je potrebno, napoti šolarja-mladostnika na laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje, ultrazvočne preiskave…
 • Na osnovi ugotovitev odredi zdravljenje in vam tudi svetuje.
 • V primerih, ko so potrebne zahtevnejše preiskave in posvetovanje z drugimi specialisti, napoti šolarja-mladostnika k specialistu v specialistično ambulanto ali v bolnišnico.
 • Vodi vso zdravstveno dokumentacijo, ker le tako lahko pravočasno ukrepa in vam svetuje, tudi ko se šolar-mladostnik vrne iz bolnišnice ali po daljši obravnavi pri specialistu.
 • Praviloma nadaljuje z zdravljenjem in nadzira okrevanje, v primerih kronične bolezni vas tudi podpira in usmerja k čim večji samostojnosti pri vodenju bolezni ter ukrepa pri poslabšanju le-te.
 • Če je potrebno, odredi obisk patronažne medicinske sestre ali zdravstvene nege na domu ali napoti na fizioterapijo.
 • Izbrani osebni zdravnik vas povabi tudi na preventivne preglede in cepljenja, do katerih je šolar-mladostnik upravičen iz nacionalnega preventivnega programa. Preventivni pregledi so prav tako namenjeni odkrivanju neugodnih socialnih dejavnikov za otrokov-mladostnikov razvoj in nezdravih življenjskih navad v okolju v katerem živi (lokalna skupnost, šola, športno društvo…).
 • V okviru preventivnih pregledov je šolar-mladostnik v celoti cepljen proti nalezljivim boleznim, nekatera cepljenja so obvezna.

Prav je, da se na povabilo na preventivni pregled odzovete, saj so preventivni pregledi namenjeni spremljanju rasti in razvoja vašega šolarja-mladostnika, ugotavljanju telesnega in duševnega zdravja s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in motenj, ko te še niso očitne in jih lahko sami prezrete.

Otrokov izbrani osebni zdravnik ima še naslednja pooblastila, ki so podrobneje opisana v pravilih ZZZS:

 • predpiše otroku zdravila na recept
 • predpiše medicinsko-tehnične pripomočke
 • otroka napoti v bolnišnico ali k specialistu v nadaljnjo obravnavo
 • ugotavlja upravičenost do začasne zadržanosti od dela zaradi nege družinskega člana in vam izda obrazec o bolniškem staležu za vašega delodajalca
 • poda predlog za podaljšanje bolniškega staleža in napotitve na zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku zavoda ali zdravstveni komisiji
 • napoti vas na zdravstveno komisijo zaradi napotitve na zdraviliško zdravljenje
 • glede na utemeljeno potrebo odredi prevoz z reševalnim ali drugim vozilom
 • izstavi obrazec za povračilo potnih stroškov