Verjamemo vam, da je najtežje zamenjati osebnega zdravnika, ko otrok vstopi v šolo in je na svojega pediatra navezan. Vendar vam priporočamo, da izberete šolskega zdravnika najkasneje v drugem razredu osemletke.

Podobno težko je mladostnicam in mladostnikom zapustiti šolskega zdravnika, še posebno tistim, ki imajo resne zdravstvene težave, vendar tudi v takem primeru priporočamo, da si izberete osebnega zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih, ko se zaposlite ali vsaj do sredine študija.

Ko bo čas za zamenjavo osebnega zdravnika, vas bo na to opozorila medicinska sestra ali osebni zdravnik sam (drugi odstavek 166. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja).