V primeru povišane telesne temperature in znakov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje) se najprej posvetujte s svojim osebnim zdravnikom po telefonu ali e-pošti!

Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

Pacienti se morajo za obravnavo v diagnostičnem laboratoriju naročiti. Trenutno naročanje ni potrebno v Diagnostičnem laboratoriju v enoti Center.

Naročanje pacienta v laboratorij se lahko izvede že ob izdaji naročilnice za laboratorij v ambulanti osebnega oz. napotnega zdravnika oziroma se lahko pacient za obravnavo v Diagnostičnem laboratoriju naroči sam.

Samostojno se lahko naročite v laboratorij preko spodnjih povezav:

 1. Diagnostični laboratorij Bežigrad (https://narocanja.zd-lj.si/238)
 2. Diagnostični laboratorij Črnuče (https://narocanja.zd-lj.si/244)
 3. Diagnostični laboratorij Fužine (https://narocanja.zd-lj.si/251)
 4. Diagnostični laboratorij Moste (https://narocanja.zd-lj.si/250)
 5. Diagnostični laboratorij Polje (https://narocanja.zd-lj.si/245)
 6. Diagnostični laboratorij Vič (https://narocanja.zd-lj.si/285)
 7. Diagnostični laboratorij Rudnik (https://narocanja.zd-lj.si/262)
 8. Diagnostični laboratorij Šentvid (https://narocanja.zd-lj.si/248) - ZAPRTO ZARADI PRENOVE OD 8. 8. 2022 DO 31. 8. 2022
 9. Diagnostični laboratorij Šiška (https://narocanja.zd-lj.si/241)

Pri izvedbi naročila sledite navodilom na spletni strani, naročate se lahko le na proste termine, ki so obarvani zeleno.

Potrdilo o cepljenju proti covid-19

Vsi pacienti na lokaciji cepljenja neposredno po cepljenju prejmejo brezplačno potrdilo/kartonček o cepljenju, na katerem je zapisan termin cepljenja z obema odmerkoma cepiva, vrsta cepiva in serija cepiva. Na dnu je tudi zapis, da potrdilo o cepljenju služi kot dokazilo o opravljenem cepljenju.

V kolikor pacient želi potrdilo o opravljenem cepljenju iz baze eRCO (gre za potrdilo v slovenskem in angleškem/italijanskem/madžarskem jeziku), je le-to dostopno vsem osebam na Portalu zVEM (Potrdilo o cepljenju - Portal zVEM) s pomočjo digitalnega potrdila ali SMSPass-a.

EU digitalno COVID potrdilo (DCP) pacient lahko pridobi:
- z digitalnim potrdilom preko portala zvem.eZdrav.si,
- ob cepljenju na cepilnem mestu,
- v lekarnah (z doplačilom).

Potrdilo o prebolelem covid-19

Potrdilo o prebolelem covid-19 opredeljuje, da je oseba covid-19 prebolela in kdaj ga je prebolela. Navedena časovna opredelitev neposredno vpliva na eventuelna nadaljnja testiranja in cepljenje proti covid-19. Pri osebah, ki niso bile testirane s PCR testom, je izdaja potrdila o prebolelem covid-19 v domeni strokovne presoje zdravnika in podatkov v zdravstveni dokumentaciji pacienta (simptomi sumljivi za covid-19, epidemiološki podatki, ali naveden tesen stik z osebo s potrjenim covid-19), ki omogočajo tudi časovno opredelitev, kdaj je pacient covid-19 prebolel. Za izdajo potrdila o prebolelem covid-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Izdaja takega potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim Cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj, potrebno plačilo v znesku 15,00 EUR.

Izpis izvida pozitivnega brisa na SARS-CoV-2

Pri osebah, ki so imele pozitivni bris na SARS-CoV-2, je izvid brisa vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo ali SMSPass. Vsi pacienti po opravljenem testiranju na koronavirus oz. po opravljenem brisu PCR ali HAGT prejmejo rezultat izvida preko SMS sporočila iz centralnega sistema za obveščanje NIJZ. 

OBVESTILO:

V ZD LJUBLJANA SMO UPORABLJALI HAG TESTE, KI SO BILI 9. 7. 2022 PO DVEH LETIH UMAKNJENI S SEZNAMA MEDSEBOJNO PRIZNANIH EU TESTOV. VSEM, KI STE SE OD 9. 7. 2022 DO 23. 7. 2022 TESTIRALI NA VSTOPNI TOČKI ZDL IN BILI COVID POZITIVNI, IZDAJA POTRDILA EU DCP NI MOGOČA.

O UMIKU TESTOV S SEZNAMA V ZD LJUBLJANA NISMO BILI OBVEŠČENI, RAZLOGOV ZA UMIK TESTOV NE POZNAMO. PRIZADEVAMO SI ZA ČIM PREJŠNJO REŠITEV, VSEM PACIENTOM, KI IMAJO ZARADI TEGA TEŽAVE, PA SE OPRAVIČUJEMO IN JIM PONUJAMO BREZPLAČNO TESTIRANJE, V KOLIKOR BI TO POTREBOVALI.

 

 

Na podlagi 20. člena Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana je direktor Zdravstvenega doma Ljubljana dne, 17. 1. 2020 sprejel:

HIŠNI RED ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA
I.
Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljevanju ZD Ljubljana) je javni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti, ki so določene z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana.

II.
Za dobro počutje in zagotavljanje nemotene zdravstvene obravnave so vsi zaposleni, pacienti in obiskovalci zdravstvenega doma dolžni spoštovati Hišni red Zdravstvenega doma Ljubljana.

III.
Zaradi varovanja premoženja, zaposlenih, pacientov, obiskovalcev in drugih prisotnih v prostorih zdravstvenega doma in varovanja zaposlenih pred fizičnimi napadi s strani pacientov ali obiskovalcev, poleg fizičnega varovanja v zdravstvenem domu uporabljamo tudi video nadzor s slikovnim snemanjem.

IV.
V primeru požara ali druge nesreče so vsi zaposleni in obiskovalci prostorov dolžni ravnati v skladu z ukrepi za zaščito zaposlenih, obiskovalcev in objekta ter upoštevati vsa navodila osebja zdravstvenega doma.

V.
Pravila obnašanja v ZD Ljubljana so:
- kulturna, prijazna in spoštljiva komunikacija / odnos;
- utišanje mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav (tablice,...);
- polglasno pogovarjanje v čakalnicah, ki ne moti dela v ambulantah;
- delovnega procesa ambulante se ne moti s trkanjem na vrata, počaka se, da zdravstveno kartico
prevzame medicinska sestra v čakalnici;
- pacienti, ki ne razumejo slovenskega (ali angleškega) jezika, si zagotovijo spremstvo prevajalca;
- gluhi in naglušni pacienti se zdravstvene obravnave udeležijo v spremstvu tolmača za znakovni jezik;
- izražanje zadovoljstva / nezadovoljstva z obravnavo s pomočjo anketnih vprašalnikov ali spletne ankete.

VI.
V ZD Ljubljana je prepovedano:
- vsakršno nasilno vedenje,
- vsakršno snemanje in fotografiranje brez predhodnega soglasja oz. privolitve,
- kajenje in uživanje alkohola ter drugih psihoaktivnih substanc,
- uničevanje opreme / inventarja,
- kraja tuje lastnine,
- vstop živalim, razen psa vodnika,
- vstop z rolerji, kolesi ali skiroji,
- nošenje in uporaba orožja (tudi nožev, razpršilnih sprejev...).

VII.
Vljudno vas prosimo, da se do vseh obiskovalcev ZD Ljubljana in vseh zaposlenih obnašate tako, kot bi vi želeli, da se drugi obnašajo do vas. V primeru kršitev hišnega reda bomo prisiljeni izvajati ukrepe prepovedi vstopa, odstranitev iz prostorov ZD Ljubljana in povračilo povzročene škode.

VIII.
Bodite uvidevni. Hvaležni vam bomo tako zaposleni kot drugi obiskovalci naše ustanove.

IX.
Hišni red začne veljati, ko ga sprejme direktor in je objavljen na spletni strani ZD Ljubljana in na vidnem mestu v enotah ZD Ljubljana.

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor ZD Ljubljana

Kaj je portal zVEM?

Portal zVEM ponuja varen dostop do storitev eZdravja. Storitve eZdravja so eRecept, eNaročanje in Centralni register podatkov o pacientu. Za dostop do vseh storitev je potrebno imeti kvalificirano digitalno potrdilo. Do portala eZVEM dostopam preko povezave https://zvem.ezdrav.si/domov

Kaj vse lahko najdem na portalu zVEM?

Na portalu zVEM lahko najdem moje izdane napotnice, izdane recepte in izdane dokumente (npr. izvide specialističnih pregledov, ipd.). Prav tako lahko najdem potrdilo o cepljenju proti Covid-19 in seznam opravljenih testiranj (PCR in hitrih antigenskih testov) tako v slovenščini kot angleščini.

Preverim lahko tudi podatke o mojem zavarovanju, naročim novo kartico ZZZS, podatke o bolniških staležih in še več.

Kaj je kvalificirano digitalno potrdilo?

Kvalificirano digitalno potrdilo je potrdilo, s katerim izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki storitev zaupanja:

 • Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo - SIGEN-CA,
 • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA,
 • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB,
 • Halcom d.d. - Halcom CA.

Za dostop do portala zVEM lahko uporabite digitalno potrdilo kateregakoli omenjenega ponudnika.

Kako pridobim kvalificirano digitalno potrdilo?

Zahtevek za pridobitev potrdila SIGEN-CA izpolnim preko spletne strani: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/.

Izpolnjen zahtevek skupaj z osebnim dokumentom oddam na upravni enoti. Zahtevek lahko izpolnim tudi direktno na upravni enoti.

Vlogo za izdajo potrdila AC NLB lahko oddam v katerikoli NLB Poslovalnici. Ob oddaji vloge se identificiram z veljavnim uradnim dokumentom ter potrdilom o svoji davčni številki. https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila

Vlogo za izdajo potrdila POSTAR-CA izpolnim preko spletne strani https://postarca.posta.si/digitalna-potrdila-fizicne-osebe/, nato pa opravim osebno identifikacijo v registracijski pisarni (večina pošt po sloveniji, seznam najdem na spletni strani: https://postarca.posta.si/wp-content/uploads/2019/10/Seznam-registracijskih-pisarn.pdf).

Vlogo za izdajo potrdila HALCOM izpolnim preko spletne strani Halcom.com, nato pa izpolnjene in podpisane dokumente, ki jih prejmem, oddam v poslovalnicah Unicredit oz. jih overovljene pošljem s priporočeno pošto na Halcom. https://support.halcom.com/sl/faqs/prijavne-sluzbe-za-fizicne-osebe/

Kako izvedem prijavo v zVEM?

Navodila za prijavo v zVEM so na voljo na strani: https://zvem.ezdrav.si/-/navodila-za-prijavo-v-portal-zvem. Pomoč uporabnikom, ki imajo težave pri prijavi, je na voljo tudi na telefonski številki 080 7299.


Stran 1 od 6
banner cepljenje
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.