Uvod v izobraževanje

 

MODUL: Klinična pot in Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na terenu

Opis gradiva Klinična pot za PMS

Klinična pot PMS - predavanje

Klinična pot PMS

Klinična pot- obrazec

Opis gradiva Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na domu

Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na domu - predavanje

Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na domu - skripta

Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na domu - vprašalnik

Zloženka - Intenzivni preventivni program za spremembo življenjskega sloga

Poročilo patronažne medicinske sestre

  

MODUL: Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tip 2 na bolnikovem domu

Opis gradiva Sladkorna bolezen

Definicija sladkorne bolezni - predavanje

Zdravljenje sladkorne bolezni - predavanje

Zapleti pri sladkorni bolezni - predavanje

Diabetes - delovni list 1

Diabetes - delovni list 2

Diabetes - delovni list 3

Diabetes - delovni list 4

Zdrava prehrana - predavanje

Diabetes učenje prehrane - predavanje

Diabetes -  samokontrola - predavanje

Diabetična noga - predavanje

Pravila ZZZS in MTP

Lista zdravil

Poročilo patronažne medicinske sestre


MODUL: Arterijska hipertenzija


Definicija, pogostost in pomembnost AH

AH zapleti 

AH protokol PMS

Smernice za AH - patronaža

Različne tehnike merjenja krvnega pritiska

Bolnik s srčnim popuščanjem

Bolnik z ledvično boleznijo

Bolnik z ishemično boleznijo srca

Bolniki, ki prejemajo AKZ

Poročilo patronažne medicinske sestre  

 

MODUL: Obravnava bolnika z astmo in KOPB na domu

KOPB klinični vidik

KOPB farmakološko in nefarmakološko zdravljenje

KOPB presejanje

Vloga MS pri odkrivanju in vodenju bolnika s KOPB in astmo

Trajno zdravljenje s kisikom na domu

Astma klinični vidik

Astma fatmakološko in nefarmakološko zdravljenje

Astma akutno poslabšanje

 


MODUL: Vpliv družine na zdravje in zagotavljanje varnega okolja za starostnike 


Družina in sodelovanje z družino

Družina in patronažno varstvo, ugotavljanje potreb družine

Morsejeva lestvica padcev

Prepečevanje padcev v domačem okolju; zdravstvena stanja, ki povečujejo tveganje

Spodbujanje varnega okolja, ureditve bivalnega okolja

Vprašalnik družinski APGAR

Poročilo patronažne medicinske sestre

 

MODUL: Družinska obravnava debelosti

Obravnava presnovnih motenj in debelosti v RADM

Prehranska obravnava

Intenzivni preventivni program za spremembo življenjskega sloga s simulacijami

Zloženka - Žepni priročnik za pomoč pri oceni prehranske ogroženosti

Praktični vodnik za družinske zdravnike in druge zdravstvene strokovnjake

Oralni prehranski dodatki in sondna hrana

Poročilo patronažne medicinske sestre